Hoofdmenu

Winnaars aanvraag onderzoeksvouchers bekend!

26-06-2024
235 keer bekeken

Mede namens Hanzehogeschool Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kondigden we in april 2024 aan vier onderzoeksvouchers voor participatie onderzoek uit te reiken.

Alle ingediende voorstellen zijn beoordeeld en er zijn vier aanvragen waaraan een voucher van €15.000,- is toegekend. Het doel van deze vouchers is om (praktijk)onderzoek naar participatieonderwerpen niet alleen te agenderen maar ook te laten uitvoeren. 

Winnende vouchers

In totaal zijn er acht ambitieuze onderzoeksvoorstellen ingediend. Deze zijn allen beoordeeld op vooraf gedeelde criteria: het onderwerp, de doelstelling en vraagstelling, de urgentie en het belang, het plan van aanpak, ervaring en expertise van betrokken partijen, haalbaarheid, impact, eigen financiële bijdrage én tot slot de inzet van jonge professionals.

Op basis van de gemiddelde beoordeling van de organiserende partijen, is een ranking gemaakt. Deze voorstellen haalden allen een score van 45 of meer van de 70 toe te kennen punten. Uiteindelijk is besloten om de volgende voorstellen te belonen met een onderzoeksvoucher:

 
  • Populytics, TU Delft en UMC Utrecht, met als onderwerp: Hoe kunnen we de inclusiviteit van online participatiemethoden vergroten?
  • De Haagse Hogeschool en Gemeente Den Haag, met als onderwerp: Meertaligheid in burgerberaden: onderbouwde keuzes voor inclusieve participatie
  • Invior en Tilburg University, met als onderwerp: Van ontwerp naar praktijk: opvattingen van inwoners over verschillende vormen van participatie
  • Behavioural Insights Group Rotterdam (BIG’R) en Gemeente Rotterdam, met als onderwerp: De gedragssysteemkaart voor effectieve participatie

 

Vervolg

Mede namens de Hanzehogeschool Groningen, de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen we alle indieners ontzettend bedanken voor hun tijd en inzet. Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van de vier onderzoeken die een onderzoeksvoucher toegekend hebben gekregen. De onderzoeksresultaten worden in overleg in het voorjaar van 2025 verwacht.

Over de vorige voucherronde

Op een vergelijkbare manier werden in 2023 ook al vier onderzoeksvouchers uitgereikt. In het tijdschrift 'Publiek Denken' kwamen de uitkomsten van de in 2023 verstrekte onderzoeksvouchers aan de orde. Publiek Denken interviewde in vier losse artikelen de onderzoekers die een voucher kregen toegekend. Daarnaast gaven de onderzoekers dit voorjaar een presentatie over hun onderzoeksuitkomsten bij de Interdepartementale Werkgroep (Stakeholder)Participatie. Een verslag van die bijeenkomst staat ook op onze website. 

Lees hier de artikelen in Publiek Denken

Lees hier het verslag van de bijeenkomst

 

Praktische informatie 

Voor vragen over deze onderzoeksvouchers kunt u contact opnemen met Tom Schuurmans (tom.schuurmans@minienw.nl of 06-253 099 69), werkzaam bij het Kennisknooppunt Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen