Hoofdmenu

Geef feedback op de Kennisagenda Participatie!

09-07-2024
99 keer bekeken

Op 11 januari 2024 heeft het Kennisknooppunt Participatie de tweede landelijke Kennisagenda Participatie 2024 gepresenteerd. Deze Kennisagenda heeft als doel om urgente kennisvragen op het gebied van participatie te verzamelen, om zo het onderzoek naar participatie te stimuleren.

Ben jij een participatieprofessional die vol zit met ideeën voor participatieonderzoek? Dan nodigen we je van harte uit om hier feedback op te geven, zodat we aan de slag kunnen met de ontwikkeling van een vernieuwde Kennisagenda 2.0.

Hoe kan ik reageren?

Om feedback op te halen gebruiken we Pol.is, een real-time systeem voor het verzamelen, analyseren en begrijpen van wat grote groepen mensen denken in hun eigen woorden, ondersteund door geavanceerde statistieken en machine learning.

Via deze link kom je in Pol.is terecht. Maak een account aan, zodat je kunt reageren op verschillende stellingen en zelf stellingen kunt invoeren waar anderen weer op kunnen reageren. De uitvraag staat open tot 31 augustus 2024. Via LinkedIn herinneren we je eraan om te blijven reageren op nieuw binnengekomen stellingen. 

Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

Na afloop zullen we de opgehaalde feedback vergelijken met de huidige Kennisagenda en kijken welke aanpassingen mogelijk zijn. Dit doen we samen met onze kennispartners die hebben meegeschreven aan de huidige Kennisagenda (Erasmus Universiteit, Hanze Hogeschool Groningen en het Ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties). De resultaten hiervan koppelen we terug via onze website.

De vernieuwde Kennisagenda zal worden gepresenteerd tijdens de POP2 bijeenkomst op 15 oktober 2024.

Meer over Pol.is

Pol.is wordt wereldwijd gebruikt door overheden, academici, onafhankelijke media en burgers, en is volledig open source. Wij zijn samen met de provincie Zuid-Holland, provincie Brabant en de provincie Groningen onderdeel van een pilot met Pol.is om te onderzoeken of dit ook in Nederland breder ingezet kan worden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen