Toolkit Burgerparticipatie

Naast het publiceren van snelstudies, handreikingen en onderzoeken, verzamelt het kennisknooppunt Participatie publicaties van anderen en maakt deze toegankelijk op een centrale plek.

Deze pagina bevat een overzicht van de publicaties van het kennisknooppunt en bevat verwijzingen naar publicaties van anderen. Wetenschappelijke artikelen zijn hier niet in opgenomen.

 
 

 


Alle documenten


Vanwege de toename van taken in het sociale domein is het voor gemeenten van belang om burgers te betrekken bij het vormen van beleid rond volksgezondheid en welzijn. Een toolkit met methodes om burgers te betrekken, helpt gemeenten om meer te doen dan informeren en raadplegen. De handreiking ...

Soort document

Handreiking

Organisatie

Rijksoverheid

Thema

Overig

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Samenvatting:
Vanwege de toename van taken in het sociale domein is het voor gemeenten van belang om burgers te betrekken bij het vormen van beleid rond volksgezondheid en welzijn. Een toolkit met methodes om burgers te betrekken, helpt gemeenten om meer te doen dan informeren en raadplegen. De handreiking geeft hier verdere informatie over

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

Twitter

Cookie-instellingen