Bewoners betrekken bij plannen: vier voorbeelden

Naast het publiceren van snelstudies, handreikingen en onderzoeken, verzamelt het kennisknooppunt Participatie publicaties van anderen en maakt deze toegankelijk op een centrale plek.

Deze pagina bevat een overzicht van de publicaties van het kennisknooppunt en bevat verwijzingen naar publicaties van anderen. Wetenschappelijke artikelen zijn hier niet in opgenomen.

 
 

 


Alle documenten


Er zijn een heleboel middelen om bewoners te betrekken bij nieuwe plannen. Van tentoonstelling tot inspraakavond en van een burgerpanel tot de methode ‘snelkookpan’. Deze gemeenten pakten het anders aan. 1. virtuele wandeling in de gemeenten Bergen, 2. inspiratie dag gemeente Houten, 3. ...

Soort document

Overig

Jaartal

2018

Organisatie

Overig

Thema

Overig

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Gemeente.nu

 

Samenvatting:
Er zijn een heleboel middelen om bewoners te betrekken bij nieuwe plannen. Van tentoonstelling tot inspraakavond en van een burgerpanel tot de methode ‘snelkookpan’. Deze gemeenten pakten het anders aan. 1. virtuele wandeling in de gemeenten Bergen, 2. inspiratie dag gemeente Houten, 3. kaartspel met maatschappelijke vraagstukken in Haarlem en burgerjury in Rotterdam

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

Twitter

Cookie-instellingen