3.9 Partners en bewoners betrekken

Naast het publiceren van snelstudies, handreikingen en onderzoeken, verzamelt het kennisknooppunt Participatie publicaties van anderen en maakt deze toegankelijk op een centrale plek.

Deze pagina bevat een overzicht van de publicaties van het kennisknooppunt en bevat verwijzingen naar publicaties van anderen. Wetenschappelijke artikelen zijn hier niet in opgenomen.

 
 

 


Alle documenten


Tips: 1. Zorg dat het basisniveau van dienstverlening (schoon, heel en veilig) op orde is. Het vertrouwen van burgers neemt toe als de belangrijkste ergernissen zijn opgelost, 2. Maak gebruik van mensen die de wijk kennen. Verlies niet je energie in het zoeken naar representativiteit, 3. Gebruik ...

Soort document

Rapport

Organisatie

Kennisinstituut

Thema

Overig

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Platform31

 

Samenvatting:
Tips: 1. Zorg dat het basisniveau van dienstverlening (schoon, heel en veilig) op orde is. Het vertrouwen van burgers neemt toe als de belangrijkste ergernissen zijn opgelost, 2. Maak gebruik van mensen die de wijk kennen. Verlies niet je energie in het zoeken naar representativiteit, 3. Gebruik sociale media en interactieve beleidsvorming in je instrumentarium: Bewonerspanels, focusgroepen, online chatsessies en videogesprekken, 4. Wees transparant over wat je wel en wat je niet kan doen; wees open en eerlijk en leg uit waarom en 5. Maak bewoners duidelijk waar zij wel en geen zeggenschap over hebben

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

Twitter

Cookie-instellingen