Omgevingsvisie Overijssel. Visie en uitvoeringsprogramma voor de fysieke leefomgeving

Naast het publiceren van snelstudies, handreikingen en onderzoeken, verzamelt het kennisknooppunt Participatie publicaties van anderen en maakt deze toegankelijk op een centrale plek.

Deze pagina bevat een overzicht van de publicaties van het kennisknooppunt en bevat verwijzingen naar publicaties van anderen. Wetenschappelijke artikelen zijn hier niet in opgenomen.

 
 

 


Alle documenten


In de omgevingsvisie van de provincie Overijssel uit 2009 is al een apart hoofdstuk over burgerparticipatie. Burgers zijn meegenomen in de tot standkoming van de omgevingsvisie en er wordt beloofd in de toekomst te blijven doen

Soort document

Rapport

Jaartal

2009

Organisatie

Provincie

Thema

Omgevingswet/ -visie

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Provincie Overijssel

 

Samenvatting:
In de omgevingsvisie van de provincie Overijssel uit 2009 is al een apart hoofdstuk over burgerparticipatie. Burgers zijn meegenomen in de tot standkoming van de omgevingsvisie en er wordt beloofd in de toekomst te blijven doen

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

Twitter

Cookie-instellingen