Hulpverleners en burgerparticipatie

Naast het publiceren van snelstudies, handreikingen en onderzoeken, verzamelt het kennisknooppunt Participatie publicaties van anderen en maakt deze toegankelijk op een centrale plek.

Deze pagina bevat een overzicht van de publicaties van het kennisknooppunt en bevat verwijzingen naar publicaties van anderen. Wetenschappelijke artikelen zijn hier niet in opgenomen.

 
 

 


Alle documenten


"In het kader van het onderzoeksprogramma zelfredzaamheid heeft het NIFV een enquĂȘte gehouden over het fenomeen burgerparticipatie bij incidenten. Geconstateerd is dat professionals in overgrote meerderheid positief staan tegenover het verschijnsel burgerparticipatie, maar dat ze er in de ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2008

Organisatie

Rijksoverheid

Thema

Overig

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid

 

Samenvatting:
"In het kader van het onderzoeksprogramma zelfredzaamheid heeft het NIFV een enquête gehouden over het fenomeen burgerparticipatie bij incidenten. Geconstateerd is dat professionals in overgrote meerderheid positief staan tegenover het verschijnsel burgerparticipatie, maar dat ze er in de voorbereiding op de rampenbestrijding (nog) weinig rekening mee houden. Hiervoor worden verschillende redenen aangegeven, variërend van 'nog niet aan gedacht' tot 'burgerparticipatie valt niet te plannen'. Slechts zeer weinig respondenten geven aan dat ze burgerparticipatie tijdens een incident tegen willen gaan of afwijzen"

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

Twitter

Cookie-instellingen