Mattheüs in de buur: over burgerparticipatie en ongelijkheid in steden

Naast het publiceren van snelstudies, handreikingen en onderzoeken, verzamelt het kennisknooppunt Participatie publicaties van anderen en maakt deze toegankelijk op een centrale plek.

Deze pagina bevat een overzicht van de publicaties van het kennisknooppunt en bevat verwijzingen naar publicaties van anderen. Wetenschappelijke artikelen zijn hier niet in opgenomen.

 
 

 


Alle documenten


Onze analyses laten inderdaad negatieve significante verbanden zien tussen enerzijds de mate van armoede (aandeel lage inkomens) en etnische diversiteit in de buurt en anderzijds de deelname aan burgerparticipatie. Dit gold voor drie onderzochte vormen van burgerparticipatie. Dus: hoe hoger het ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2015

Organisatie

Overig

Thema

Dorpen en wijken

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Kenniswerkplaats Leefbare Wijken

 

Samenvatting:
Onze analyses laten inderdaad negatieve significante verbanden zien tussen enerzijds de mate van armoede (aandeel lage inkomens) en etnische diversiteit in de buurt en anderzijds de deelname aan burgerparticipatie. Dit gold voor drie onderzochte vormen van burgerparticipatie. Dus: hoe hoger het aandeel lage inkomens en hoe groter de etnische diversiteit in de buurt, hoe geringer de deelname aan vrijwilligerswerk, buurtparticipatie en mantelzorg.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

Twitter

Cookie-instellingen