Allochtonen, burgerinitiatieven en participatie

Naast het publiceren van snelstudies, handreikingen en onderzoeken, verzamelt het kennisknooppunt Participatie publicaties van anderen en maakt deze toegankelijk op een centrale plek.

Deze pagina bevat een overzicht van de publicaties van het kennisknooppunt en bevat verwijzingen naar publicaties van anderen. Wetenschappelijke artikelen zijn hier niet in opgenomen.

 
 

 


Alle documenten


Tot slot zijn de belangrijkste conclusies nog eens op een rij gezet. Burgerinitiatieven zijn niet altijd zichtbaar voor de overheid. Er gebeurt meer dan we denken. Omdat initiatieven van allochtone burgers vaak binnen de eigen kring blijven en omdat er voor veel kleinschalige initiatieven geen ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2009

Organisatie

Kennisinstituut

Thema

Initiatieven

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: ACB kenniscentrum

 

Samenvatting:
Tot slot zijn de belangrijkste conclusies nog eens op een rij gezet. Burgerinitiatieven zijn niet altijd zichtbaar voor de overheid. Er gebeurt meer dan we denken. Omdat initiatieven van allochtone burgers vaak binnen de eigen kring blijven en omdat er voor veel kleinschalige initiatieven geen subsidie wordt aangevraagd, is een deel letterlijk onzichtbaar voor overheden en derden.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

Twitter

Cookie-instellingen