De doelen van participatie

14-05-2020
205 keer bekeken

In een snelstudie wordt de huidige kennis over een participatie-onderwerp kort samengevat. Dat gebeurt aan de hand van (wetenschappelijke) literatuur en andere kennisbronnen.

Een snelstudie is meer theoretisch van aard dan een handreiking en biedt een abstracter perspectief relevant voor participatieprocessen.

Inhoudelijk wordt een snelstudie voor publicatie altijd gevalideerd bij deskundigen uit zowel praktijk als wetenschap.

 
 

 


Meest recente snelstudies


Snelstudie

Participatie en inclusiviteit

In deze snelstudie  worden de volgende vragen besproken:
• Wat verstaan we onder inclusiviteit in participatieprocessen?
• Waarom is het van waarde om naar inclusiviteit te streven?
• Hoe kunnen participatieprocessen meer inclusief worden?

Bekijk    Download   

Achtergronddocument 

Snelstudie

Participatieve monitoring

Een proces waarbij met burgers wordt samengewerkt om data te verzamelen met als doel beleidsmaatregelen te ontwerpen, monitoren en verbeteren.

Bekijk    Download  

 

 

Snelstudie

De doelen van participatie

Het organiseren van een participatieproces is geen doel op zich. Het is het een middel om een achterliggend doel te bereiken. Wat kunnen deze achterliggende doelen zijn?

Bekijk    Download  

 

 


Toekomstige snelstudies


  Participatie in transities

Als we het hebben over transities gaat het over de complexe wereld van maatschappelijke veranderingen richting duurzaamheid. De maatschappelijke veranderingen richting duurzaamheid zijn dusdanig groot dat je hier ook anderen bij moet betrekken.

Hoe kun je in deze complexe veranderingen participatie vormgeven?

  Theory U

TheoryU is een benadering geschikt voor vernieuwing en transformatie in complexe vraagstukken. Het kijkt niet alleen naar de inhoud van een proces maar ook naar de persoonlijke aspecten van de deelnemers in de processen.

Wat is TheoryU en hoe kan het toegepast worden in participatieprocessen?

  Design-thinking

Design-thinking is een methode waarmee je op een praktische en creatieve wijze nieuwe oplossingen ontwikkelt voor bestaande vraagstukken. Hiervoor maak je gebruik van inzichten en methoden uit de creatieve hoek en uit de ontwerpwetenschappen.

Wat is design-thinking en hoe kun je het gebruiken in participatieprocessen?

 

  Emotionele intelligentie

Veranderingen in de fysieke leefomgeving kunnen zeer ingrijpend zijn en grote impact hebben. Dit maakt dat mensen die geraakt worden door deze veranderingen emotioneel kunnen zijn. Ook ambtenaren die werken aan deze veranderingen kunnen emoties voelen.

Hoe kun je emoties reguleren? En hoe ga je hier in een participatieproces mee om?

 

 


Alle snelstudies


Het organiseren van een participatieproces is geen doel op zich. Het is het een middel om een achterliggend doel te bereiken. Wat kunnen deze achterliggende doelen zijn?


Bekijk de snelstudie doelen van participatie

Snelstudie

De doelen van participatie

Het organiseren van een participatieproces is geen doel op zich. Het is het een middel om een achterliggend doel te bereiken. Wat kunnen deze achterliggende doelen zijn?

Bekijk    Download  

 
 

Twitter

Cookie-instellingen