Kennisknooppunt Participatie


 

 

Agenda

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":true,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Kennisknooppunt Participatie

De vraag vanuit de praktijk en vanuit onderzoekers naar informatie en kennis rondom het ontwerpen, uitvoeren, begeleiden en evalueren van participatieprocessen neemt toe. Het kennisknooppunt Participatie komt tegemoet aan deze behoefte door bestaande kennis en ervaring toegankelijk te maken en te delen en door ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden te stimuleren.

Hiermee stimuleert het kennisknooppunt Participatie de ontwikkeling van het vakgebied participatie en geeft zij inhoudelijk en strategisch richting aan deze ontwikkeling.

Het kennisknooppunt Participatie is een initiatief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Blijf op de hoogte 

 

 
Cookie-instellingen