Handreikingen

In een handreiking staat informatie over een participatie-methode, een werkwijze of een hulpmiddel. Het is niet verplichtend, maar kan worden gezien als een voorbeeld hoe het zou kunnen.

Een handreiking biedt concrete handelingsperspectieven voor de uitvoering van participatieprocessen in de praktijk.

Inhoudelijk wordt een handreiking voor publicatie altijd gevalideerd bij deskundigen uit zowel praktijk als wetenschap.

 
 

 


Meest recente handreikingen


 

Handreiking

De rol van politici en bestuurders in participatie

Deze handreiking gaat in op praktische handvatten voor het betrekken van politici en bestuurders in participatieprocessen. 

Bekijk    Download  

Achtergronddocument

Handreiking

Participatieplan

Wat zet je in een participatieplan? Deze handreiking beschrijft een aantal belangrijke onderdelen voor een participatieplan en hoe je tot een participatieplan komt.

Bekijk    Download  

 

 

Handreiking

Stakeholderanalyse

Wie zijn je stakeholders en wat zijn hun belangen? Wat en wie heb je nodig om een stakeholdersanalyse te maken? Deze handreiking benadrukt het belang van een stakeholdersanalyse en geeft een stappenplan om een stakeholdersanalyse op te stellen.

Bekijk    Download  

Handreiking

Werksessie participatieaanpak: van ambitie tot vormgeving

Je staat aan het begin van je project. Welke rol speelt participatie en welke ambitie heb je hierop? Deze handreiking geeft elementen voor een werksessie participatieaanpak, die een projectteam kan helpen om te bepalen hoe de waarom, hoe, wat en wanneer van participatie in het project er uit zien. Het ambitiecanvas kan tijdens een werksessie ingevuld worden.

Bekijk    Download  

Ambitiecanvas

 

 

Handreiking

Do’s en dont’s van social media bij participatie

Deze handreiking geeft een overzicht van do’s en dont’s en is geschreven voor als je social media wil inzetten voor participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Bekijk    Download 

Handreiking

Succesvol stakeholdersoverleg

Hoe zet je een goed online overleg op met meerdere, externe deelnemers? Hoe haal je het meeste uit deze online setting? In deze handreiking wordt uitgelegd hoe je een online overleg met stakeholders effectief kunt maken.

Bekijk    Download  

 

 


 

 


Andere handreikingen


Cookie-instellingen