Hoofdmenu

Handreikingen


Het kennisknooppunt Participatie brengt publicaties uit over (onderwerpen gerelateerd aan) participatie in verschillende leervormen: snelstudies, handreikingen, e-books, onderzoekspublicaties, video's en podcasts. Met deze verschillende leervormen krijg je de mogelijkheid om op jou manier zo efficiënt mogelijk over participatie te leren.

  • Snelstudies vatten de huidige kennis over een participatie-onderwerp kort samen. Dat gebeurt aan de hand van (wetenschappelijke) literatuur en andere kennisbronnen. Een snelstudie is theoretisch van aard.
  • Handreikingen geven informatie over een participatie-methode, een werkwijze of een hulpmiddel. Een handreiking biedt concrete handelingsperspectieven voor de uitvoering van participatieprocessen in de praktijk.
  • E-books gaan zowel in op de theoretische als op de praktische kant van een onderwerp en vormt zo een kruising tussen de handreiking en de snelstudie. Een e-book biedt een abstract perspectief en concrete handelingsperspectieven.
  • Onderzoekspublicaties zijn door het kennisknooppunt Participatie gefaciliteerde praktijkgerichte onderzoeken naar participatie. Het resultaat kan onder andere een essay, een rapport of een wetenschappelijke publicatie zijn.
  • Verder heb je de mogelijkheid om een van onze StudioP livestreams over participatie terug te kijken. Iedere uitzending heeft een hoofdonderwerp waarover met verschillende gasten gesproken en gediscussieerd wordt. Bij een aantal van deze uitzendingen zijn met verschillende video's de "wetten van participatie" uitgelicht.


Bekijk of download een participatie handreiking


Bekijk de handreiking over participatie bij de start van de verkenning uit de projectprocedure

Participatie bij de start van de verkenning uit de projectprocedure

De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie van de omgeving. Maar hoe zorg je ervoor dat burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen in een vroeg stadium bij de besluitvorming over omgevingsvisies, plannen, programma’s, projecten en activiteiten in de fysieke leefomgeving worden betrokken?

Bekijk    Download  

Bekijk de handreiking over stakeholdersoverleg met een vaste groep deelnemers

Stakeholdersoverleg met een vaste groep deelnemers

Als je een langere tijd met een (vaste) groep stakeholders samenwerkt, dan heb je het over structurele participatie. Maar wanneer kies je voor structurele participatie? En hoe organiseer je het? Deze handreiking helpt je op weg bij het vormgeven van een stakeholdersoverleg met een vaste groep deelnemers.

Bekijk    Download  

 

 

 

Bekijk de handreiking over stakeholders informeren

Stakeholders informeren

Om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de totstandkoming van beleid is het van belang dat stakeholders over voldoende informatie beschikken. Er zijn verschillende manieren waarop je stakeholders kunt informeren. In deze handreiking worden tips en voorbeelden aangereikt.

Bekijk    Download  

Bekijk de handreiking: Veldonderzoek, hoe doe je dat?

Veldonderzoek, hoe doe je dat?

Hoe zorg je voor een goede start bij het maken van beleid? Het begint bij het beter leren kennen van jouw doelgroep en hun belevingswereld. Beleid en besluiten van de overheid hebben effect op het dagelijkse leven van mensen.

Bekijk    Download  

 

 

Bekijk de handreiking over het werven van burgers

Het werven van burgers

De overheid heeft de wens om participatieprocessen representatiever en inclusiever te maken. In de praktijk blijkt het echter lastig om een goede afspiegeling van de samenleving te bereiken. Deze handreiking helpt je op weg bij het werven van een diverse groep burgers in jouw participatieproces.

Bekijk    Download  

Bekijk de handreiking over de rol van politici en bestuurders in participatie

De rol van politici en bestuurders in participatie

Deze handreiking gaat in op praktische handvatten voor het betrekken van politici en bestuurders in participatieprocessen. 

Bekijk    Download  

Achtergronddocument

 

 

Bekijk de handreiking over succesvol online stakeholdersoverleg

Succesvol stakeholdersoverleg

Hoe zet je een goed online overleg op met meerdere, externe deelnemers? Hoe haal je het meeste uit deze online setting? In deze handreiking wordt uitgelegd hoe je een online overleg met stakeholders effectief kunt maken.

Bekijk    Download  

Bekijk de handreiking over participatieplan

Participatieplan

Wat zet je in een participatieplan? Deze handreiking beschrijft een aantal belangrijke onderdelen voor een participatieplan en hoe je tot een participatieplan komt.

Bekijk    Download  

 

 

Bekijk de handreiking over stakeholderanalyse

Stakeholderanalyse

Wie zijn je stakeholders en wat zijn hun belangen? Wat en wie heb je nodig om een stakeholdersanalyse te maken? Deze handreiking benadrukt het belang van een stakeholdersanalyse en geeft een stappenplan om een stakeholdersanalyse op te stellen.

Bekijk    Download  

Bekijk de handreiking over werksessie participatieaanpak: van ambitie tot vormgeving

Werksessie participatieaanpak: van ambitie tot vormgeving

Je staat aan het begin van je project. Welke rol speelt participatie en welke ambitie heb je hierop? Deze handreiking geeft elementen voor een werksessie participatieaanpak, die een projectteam kan helpen om te bepalen hoe de waarom, hoe, wat en wanneer van participatie in het project er uit zien. Het ambitiecanvas kan tijdens een werksessie ingevuld worden.

Bekijk    Download  

Ambitiecanvas

 

 

Bekijk de handreiking over do’s en dont’s van social media bij participatie

Do’s en dont’s van social media bij participatie

Deze handreiking geeft een overzicht van do’s en dont’s en is geschreven voor als je social media wil inzetten voor participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Bekijk    Download 

Bekijk de handreiking over participatie-inspiratie tijdens de coronacrisis

Participatie-inspiratie tijdens de coronacrisis

Hoe informeer en consulteer je participanten over projecten en besluitvormingsprocessen die gedurende de coronacrisis doorgaan?

Bekijk    Download 

 

 

Bekijk de handreiking over joint fact finding

Joint Fact Finding

Wat is Joint Fact Finding? Wanneer zet ik het in en hoe geef ik het vorm? Deze handreiking geeft een overzicht van de huidige stand van denken en beschikbare kennis over Joint Fact Finding.

Bekijk    Download  

 
Cookie-instellingen