Handreikingen

In een handreiking staat informatie over een participatie-methode, een werkwijze of een hulpmiddel. Het is niet verplichtend, maar kan worden gezien als een voorbeeld hoe het zou kunnen.

Een handreiking biedt concrete handelingsperspectieven voor de uitvoering van participatieprocessen in de praktijk.

Inhoudelijk wordt een handreiking voor publicatie altijd gevalideerd bij deskundigen uit zowel praktijk als wetenschap.

 
 

 


Uitgelicht


Handreiking

Participatie-inspiratie tijdens de coronacrisis

Hoe informeer en consulteer je participanten over projecten en besluitvormingsprocessen die gedurende de coronacrisis doorgaan? Welke (online) alternatieven zijn er? Hoe pak je dit aan? Welke tools zet je wanneer in? Wat heb je nodig om het te organiseren?

Bekijk    Download  

Digitale sessie

Crisisparticipatie

Op woensdag 17 juni om 16.00 organiseert het kennisknooppunt Participatie een digitale sessie over crisisparticipatie.

In deze sessie wordt ingegaan op de vraag hoe participatie eruitziet in crisissituaties. En op de vraag of er in crisissituaties en crisisbestrijding wel ruimte en noodzaak is voor participatie?

Meer informatie over de exacte vorm en sprekers wordt op een later moment bekend gemaakt. Voor de sessie is plek voor maximaal 100 deelnemers. Wil je meedoen en een definitieve uitnodiging ontvangen?

Helaas is de inschrijving gesloten. Heeft u vragen over uw inschrijving? Gebruik dan ons contactformulier.

 
 

 


Meest recente handreikingen


Handreiking

Joint Fact Finding

Wat is Joint Fact Finding? Wanneer zet ik het in en hoe geef ik het vorm? Deze handreiking geeft een overzicht van de huidige stand van denken en beschikbare kennis over Joint Fact Finding.

Bekijk    Download  

Handreiking

Do’s en dont’s van social media bij participatie

Deze handreiking geeft een overzicht van do’s en dont’s en is geschreven voor als je social media wil inzetten voor participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Bekijk    Download  

 

 


Toekomstige handreikingen


  Participatieplan
 

Waarom is het belangrijk om een participatieplan te schrijven? Welke elementen moeten een plek krijgen in dit plan? Hoe schrijf ik een participatieplan?

 

 

  Stakeholderanalyse
 

Wat is een stakeholder?
Waarom maak je een stakeholderanalyse? En hoe pak je het maken van een stakeholderanalyse aan?

 

 

  Social media in participatie
 

Inzetten van social media kan goed werken in een participatieproces. Wat zijn de do's and dont's bij het gebruik van social media in participatie?

 

 

  Inrichtings-workshop
 

Het is prettig om niet alleen na te denken over je participatiestrategie, maar dit met een team te doen.
Hoe pak je dit aan en hoe ziet een workshop om dit te doen er uit?

 

 

 


Alle handreikingen


Cookie settings