Hoofdmenu

Snelstudies


Het kennisknooppunt Participatie brengt publicaties uit over (onderwerpen gerelateerd aan) participatie in verschillende leervormen: snelstudies, handreikingen, e-books, onderzoekspublicaties, video's en podcasts. Met deze verschillende leervormen krijg je de mogelijkheid om op jou manier zo efficiënt mogelijk over participatie te leren.

  • Snelstudies vatten de huidige kennis over een participatie-onderwerp kort samen. Dat gebeurt aan de hand van (wetenschappelijke) literatuur en andere kennisbronnen. Een snelstudie is theoretisch van aard.
  • Handreikingen geven informatie over een participatie-methode, een werkwijze of een hulpmiddel. Een handreiking biedt concrete handelingsperspectieven voor de uitvoering van participatieprocessen in de praktijk.
  • E-books gaan zowel in op de theoretische als op de praktische kant van een onderwerp en vormt zo een kruising tussen de handreiking en de snelstudie. Een e-book biedt een abstract perspectief en concrete handelingsperspectieven.
  • Onderzoekspublicaties zijn door het kennisknooppunt Participatie gefaciliteerde praktijkgerichte onderzoeken naar participatie. Het resultaat kan onder andere een essay, een rapport of een wetenschappelijke publicatie zijn.
  • Verder heb je de mogelijkheid om een van onze StudioP livestreams over participatie terug te kijken. Iedere uitzending heeft een hoofdonderwerp waarover met verschillende gasten gesproken en gediscussieerd wordt. Bij een aantal van deze uitzendingen zijn met verschillende video's de "wetten van participatie" uitgelicht.


Bekijk of download een participatie snelstudie


Bekijk de snelstudie over transities en transitiemanagement

Transities en transitiemanagement

Transities kennen vele verschijningsvormen. Participatieprocessen zijn daar vrijwel altijd in meer of mindere mate een onderdeel van. In het bijzonder waar overheid, bedrijven en burgers gezamenlijk een stip aan de horizon formuleren is er veelal sprake van een transitie.

Bekijk    Download  

Bekijk de snelstudie over overheidsrollen bij samenwerking in de actieve samenleving

Overheidsrollen bij samenwerking in de actieve samenleving

Deze snelstudie geeft een toelichting op de rollen van de overheid in de actieve samenleving, primair aan de hand van een model van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. In de snelstudie wordt relatie gelegd tussen overheidsrollen, participatie en het beleidsproces.

Bekijk    Download  

 

Bekijk de snelstudie over legitimiteit

Legitimiteit

Legitimiteit en participatie hangen nauw samen. Maar als een participatieproces in de ogen van participanten legitiem is, wordt de uitkomst van dat proces dan ook als legitiem beschouwd?

Bekijk    Download  

Bekijk de snelstudie over polarisatie

Polarisatie

Deze snelstudie gaat over polarisatie in relatie tot participatie. Participatie is erop gericht om groepen en individuen juist met elkaar te verbinden en zo de polarisatie te verminderen. Welke handvatten heeft een participatieprofessional hiervoor?

Bekijk    Download  

 

Bekijk de snelstudie over deliberatieve democratie

Deliberatieve democratie

Deze snelstudie gaat over deliberatieve democratie. Welke vormen van deliberatieve democratie zijn er? En waarom is deliberatieve democratie belangrijk voor een participatie-professional?

Bekijk    Download  

Bekijk de snelstudie over rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid

Deze snelstudie gaat over rechtvaardigheid in relatie tot participatie. Wat is rechtvaardigheid? En wanneer vinden betrokkenen bij de participatieproces iets rechtvaardig?

Bekijk    Download   

 

Bekijk de snelstudie over participatie en inclusiviteit

Participatie en inclusiviteit

Wat verstaan we onder inclusiviteit in participatieprocessen? Waarom is het van waarde om naar inclusiviteit te streven? Hoe kunnen participatieprocessen meer inclusief worden?

Bekijk    Download   

Achtergronddocument 

Bekijk de snelstudie over de doelen van participatie

De doelen van participatie

Het organiseren van een participatieproces is geen doel op zich. Het is het een middel om een achterliggend doel te bereiken. Wat kunnen deze achterliggende doelen zijn?

Bekijk    Download  

 

Bekijk de snelstudie over participatieve monitoring

Participatieve monitoring

Een proces waarbij met burgers wordt samengewerkt om data te verzamelen met als doel beleidsmaatregelen te ontwerpen, monitoren en verbeteren.

Bekijk    Download  

 

 

 
Cookie-instellingen