Hoofdmenu

Over het Kennisknooppunt Participatie

De vraag vanuit de praktijk en vanuit onderzoekers naar informatie en kennis rondom het ontwerpen, uitvoeren, begeleiden en evalueren van participatieprocessen neemt toe. Het Kennisknooppunt Participatie komt tegemoet aan deze behoefte door bestaande kennis en ervaring toegankelijk te maken en te delen en door ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden te stimuleren. Hiermee stimuleert het kennisknooppunt Participatie de ontwikkeling van het vakgebied participatie en geeft zij inhoudelijk en strategisch richting aan deze ontwikkeling. Het kennisknooppunt Participatie is een initiatief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wist je dat het Kennisknooppunt Participatie ieder jaar schrijft over de plannen en prioriteiten voor het komende jaar?

 

Visie

Het vakgebied participatie ontwikkelt zich goed doordat kennis en kunde optimaal wordt ontwikkeld en benut.

Missie

Het Kennisknooppunt Participatie activeert, versterkt en motiveert de ontwikkeling en toepassing van participatiekennis voor de participatieprofessional.

 

Zullen we ons even voorstellen?

Tom Schuurmans

Tom Schuurmans
Programmamanager

Inmiddels werk ik bijna zes jaar bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ik ben begonnen als participatie-adviseur en werk nu als MT-lid en directiesecretaris. Daarnaast ben ik sinds eind 2021 programmanager voor het Kennisknooppunt Participatie. De vraagstukken die onze adviseurs steeds terugkrijgen van beleidscolelga's gebruik ik voor de programmering van het Kennisknooppunt, zodat participatieprofessionals er echt wat aan hebben.

De praktijk met de wetenschap verbinden en zo het vakgebied ontwikkelen, dat is precies wat ik zo leuk vind aan dit werk.

tom.schuurmans@minienw.nl 

Felix Wolf

Felix Wolf
Plaatsvervangend Programmamanager / Kennisontwikkeling

Sinds 2018 ben ik werkzaam bij het Kennisknooppunt Participatie. Sinds de start van het Kennisknooppunt Participatie houd ik mij voornamelijk bezig met het ontwikkelen, vastleggen en verspreiden van praktische kennis over participatie. Ook begeleid ik geregeld studenten/stagiaires die een tijdje meewerken aan het kennisknooppunt.

Mijn werk betekent dat ik veel moet pionieren, puzzelen, netwerken, en leren. Dat maakt het werk interessant en leuk!

felix.wolf@minienw.nl 

 

Dick van Pelt
Secretaris

Sinds augustus 2021 ben ik werkzaam voor het Kennisknooppunt Participatie. In die periode begon ik met een onderzoeksstage naar de bereidheidsfactoren van e-participatie. Na de onderzoeksstage ben ik sinds april 2022 in dienst, en vervul ik een ondersteunende rol. Op allerlei fronten probeer ik de processen en gang van zaken te versterken.

Het team is dynamisch, energiek en probeert via allerlei wegen participatie op de kaart te zetten. Ik ben blij dat ik daar een onderdeel van mag uitmaken!

dick.van.pelt@minienw.nl 

Alan Tinkhof

Alan Tinkhof
 Programmamedewerker

Sinds 2023 werk ik als participatie-adviseur bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvan werk ik een paar dagen per week als programmamedewerker bij het Kennisknooppunt Participatie. Het leukste aan mijn werk is de afwisseling. Zo schrijf ik de ene week mee aan een handreiking en denk ik de andere week mee over de strategische doorontwikkeling van ons platform. Ook houd ik me vaak bezig met het beheer van onze sociale mediakanalen.

Met gezellige collega’s werken aan kennisgedreven participatie, dat is waar ik mij graag voor inzet!

alan.tinkhof@minienw.nl 

 

Ennio Mos

Ennio Mos
Programmamedewerker

Sinds begin 2024 werk ik als adviseur internetconsultaties bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In deze positie adviseer ik beleidsmedewerkers binnen het ministerie hoe ze het middel internernetconsultatie kunnen gebruiken om nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving ter consultatie voor te leggen aan de samenleving. Daarnaast besteed ik een gedeelte van mijn tijd aan het creëren van nieuwe kennisinstrumenten zoals handreikingen en snelstudies. Ook werk ik aan verschillende projecten en de strategische doorontwikkeling van het Kennisknooppunt Participatie.

Ik hecht grote waarde aan het principe dat je eerst luistert voordat je gehoord wil worden. Met plezier werk ik bij het Kenniskooppunt Participatie vanuit dit principe.

ennio.mos@minienw.nl 

Noa Klomp

Noa Klomp
Communicatiemedewerker

Sinds maart 2024 ben ik werkzaam als directieondersteuner bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Mijn taken zijn gevarieerd, waarbij ik ook een ondersteunende rol vervul binnen het Kennisknooppunt Participatie. Daarnaast ben ik betrokken bij het schrijven van nieuwsartikelen voor de website, het opstellen van nieuwsbrieven en het plaatsen van berichten op LinkedIn. De afwisseling van de werkzaamheden maakt mijn werk zo leuk!

Samenwerken met een enthousiast team om participatie te bevorderen, dat maakt het echt leuk!

noa.klomp@minienw.nl 

 

Martijn Griessler
Webredacteur / UX-Designer

Na met veel plezier een meeloop- en afstudeerstage gedaan te hebben bij het Kennisknooppunt Participatie, ben ik in september 2021 in vaste dienst gekomen als webredacteur! Sindsdien hou ik mij dagelijks bezig met de doorontwikkeling van de website om deze zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Wat maakt dit werk voor mij zo leuk? Simpele vraag met een kort antwoord: Uitdagend werk met ontzettend leuke collega’s die vertrouwen hebben in elkaars werk en meedenken waar nodig.

martijn.griessler@ofl.nl 

 
 
Cookie-instellingen