Hoofdmenu

De Doe-democratie. Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving

Het kabinet wil ruimte en vertrouwen bieden aan maatschappelijk initiatieven en actief bijdragen aan de transitie naar meer doe-democratie (een vorm van meebeslissen van burgers door zelf maatschappelijke vraagstukken op te pakken). Deze nota is een momentopname in een reeks agenderende ...

Soort document

Kabinetsreactie
Overig

Jaartal

2013

Organisatie

Rijksoverheid

Thema

Democratie
Initiatieven
Transitie

Beleidsterrein

Overig

Document

Auteur: DGBK/B&I/interactie
Medium: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Samenvatting:
Het kabinet wil ruimte en vertrouwen bieden aan maatschappelijk initiatieven en actief bijdragen aan de transitie naar meer doe-democratie (een vorm van meebeslissen van burgers door zelf maatschappelijke vraagstukken op te pakken). Deze nota is een momentopname in een reeks agenderende contacten en activiteiten van het kabinet om de transitie verder onder de aandacht te brengen van overheden en instellingen: zichtbaar maken en makelen.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen