Hoofdmenu

Verkenning windpark de Drentse Monden en Oostermoer. Resultaten vraaggesprekken

In het rapport zijn de resultaten van de vraaggespreken die gevoerd zijn over het windpark De Drenthse Monden en Oostermoer. Er zijn vraaggesprekken gevoerd met inwoners, dorpsbelangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en ondernemersverenigingen die wonen / actief zijn in de gemeenten ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2015

Organisatie

Provincie

Thema

Energietransitie

Beleidsterrein

Milieu

Document

Medium: Provincie Drenthe

 

Samenvatting:
In het rapport zijn de resultaten van de vraaggespreken die gevoerd zijn over het windpark De Drenthse Monden en Oostermoer. Er zijn vraaggesprekken gevoerd met inwoners, dorpsbelangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en ondernemersverenigingen die wonen / actief zijn in de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal. Het is aan de verantwoordelijke bestuurders om keuzen te maken en invulling te geven aan de vervolgstappen. Vanuit de geïnterviewden leeft de uitdrukkelijke wens om de mensen in het gebied serieus te nemen en de resultaten van de vraaggesprekken nadrukkelijk te betrekken bij de verdere besluitvorming.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen