Hoofdmenu

Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie

We onderscheiden in deze publicatie twee vormen van ‘burgerparticipatie’, namelijk zelfredzame en beleid beïnvloedende. In het eerste geval gaat het om vormen van participeren waarbij men vooral zelf aan de slag gaat, zoals de buurt schoonmaken of een voorziening draaiende houden. In het tweede ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2014

Organisatie

Rijksoverheid

Thema

Overig

Beleidsterrein

Overig

Document

Auteur: Pepijn van Houwelingen, Anita Boele, Paul Dekker
Medium: Sociaal en cultureel planbureau

Samenvatting:
We onderscheiden in deze publicatie twee vormen van ‘burgerparticipatie’, namelijk zelfredzame en beleid beïnvloedende. In het eerste geval gaat het om vormen van participeren waarbij men vooral zelf aan de slag gaat, zoals de buurt schoonmaken of een voorziening draaiende houden. In het tweede geval gaat het om invloed uitoefenen op het beleid van een instantie, zoals stemmen, lobbyen of gebruik maken van inspraak en medezeggenschap. Het huidige overheidsbeleid stimuleert vooral de zelfredzame burgerparticipatie. De beleid beïnvloedende burgerparticipatie staat niet hoog meer op de politieke agenda; ‘inspraak’ is allang geen strijdpunt meer, maar vooral een procedure, en over referenda en kiesstelsels is weinig discussie. Wel experimenteert men op lokaal niveau met nieuwe vormen om burgers meer invloed op het beleid te geven.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen