Hoofdmenu

Lef tonen met burgers. Verslag van een verkennend onderzoek naar burgerparticipatie en burgerinitiat

In de gemeente Maasgouw neemt burgerparticipatie een prominente plaats in het coalitieakkoord voor de periode 2014-2018. In dit onderzoek staan burgerinitiatieven als één van de participatievormen centraal. Hiervoor is gekozen omdat in een netwerksamenleving, waarin de gemeente slechts een van ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2018

Organisatie

Overig

Thema

Dorpen en wijken

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen

 

Samenvatting:
In de gemeente Maasgouw neemt burgerparticipatie een prominente plaats in het coalitieakkoord voor de periode 2014-2018. In dit onderzoek staan burgerinitiatieven als één van de participatievormen centraal. Hiervoor is gekozen omdat in een netwerksamenleving, waarin de gemeente slechts een van de spelers is, verwacht wordt dat de betekenis van deze participatievorm steeds belangrijker wordt. De rekenkamercommissie ziet vanuit dit verkennende onderzoek de volgende aandachtspunten om burgerparticipatie en burgerinitiatieven in Maasgouw te verbeteren: 1. raad: beleg een themabijeenkomst voor burgerparticipatie en burgerparticipatie, 2. raadsleden: speel geen leidende rol in burgerparticipatieprocessen of dorpsraden/-overleggen, 3. college en ambtelijke organisatie: veranker burgerparticipatie stevig in de organisatie, 4. college en ambtelijke organisatie: toon lef samen met burgers, 5. college en ambtelijke organisatie: leg de rol van de raad en raadsleden uit aan burgers en 6. initiatiefnemers: investeer in relatiebeheer met de gemeente

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen