Hoofdmenu

Roerdalen roert zich. Verslag van een verkennend onderzoek naar burgerparticipatie en burgerinitiati

In de gemeente Roerdalen neemt burgerparticipatie in het coalitieakkoord 2014-2018 een prominente plaats in. In dit onderzoek staan burgerinitiatieven als één van de participatievormen centraal. Hiervoor is gekozen omdat in een netwerksamenleving, waarin de gemeente slechts een van de spelers ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2018

Organisatie

Overig

Thema

Dorpen en wijken
Initiatieven

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen

 

Samenvatting:
In de gemeente Roerdalen neemt burgerparticipatie in het coalitieakkoord 2014-2018 een prominente plaats in. In dit onderzoek staan burgerinitiatieven als één van de participatievormen centraal. Hiervoor is gekozen omdat in een netwerksamenleving, waarin de gemeente slechts een van de spelers is, verwacht wordt dat de betekenis van deze participatievorm steeds belangrijker wordt. De rekenkamercommissie ziet vanuit dit verkennende onderzoek de volgende aandachtspunten om burgerparticipatie en burgerinitiatieven in Roerdalen te verbeteren: 1. raad: stuur en controleer vooral op hoofdlijnen, 2. raadsleden: speel geen leidende rol in burgerparticipatieprocessen of dorpsraden/-overleggen, 3. college en ambtelijke organisatie: leg de rol van de raad en raadsleden uit aan inwoners. 4. college en ambtelijke organisatie: geef zoveel mogelijk duidelijkheid over financiën en tijd, 5.initiatiefnemers: zoek steun in de raad, 6. initiatiefnemers: zoek ook buiten de lokale overheid financiële en inhoudelijke steun

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen