Hoofdmenu

Democratische vernieuwing in provinciale programma's

In het artikel worden 6 problemen met de afstand burger – provinciale politiek die tamelijk hardnekkig zijn en alle initiatieven van provincies om burgers te betrokken bij beleid en plannen te marginaal maken besproken. 1. Provincies abstraheren vraagstukken van de leefomgeving van burgers zover ...

Soort document

Websitepagina

Jaartal

2019

Organisatie

Bedrijf

Thema

Democratie
Initiatieven

Beleidsterrein

Overig

Document

Auteur: Frans Soesterbroek
Medium: De Ruimtemaker

Samenvatting:
In het artikel worden 6 problemen met de afstand burger – provinciale politiek die tamelijk hardnekkig zijn en alle initiatieven van provincies om burgers te betrokken bij beleid en plannen te marginaal maken besproken. 1. Provincies abstraheren vraagstukken van de leefomgeving van burgers zover dat wat ons allen aan ons hart gaat niet meer herkenbaar is en maatschappelijke controverses onder een deken van beleids- en procestaal worden begraven. 2. Provincies besteden heel veel geld aan onderzoeks- en adviesbureaus en daar landt ook alle kennis die wordt opgedaan terwijl dit beter zou kunnen landen binnen de overheid en in de samenleving. 3. Provincies zijn erg dienstbaar aan het bedrijfsleven en behandelen burgers vooral als consument van de ontwikkelaars, de grote bedrijven en de regionale instituties. 4. Provincies stellen zich op als breekijzer om grote projecten die weerstand oproepen en door derden worden bepleit (rijk, markt, gemeenten) te realiseren. En veel minder werpt ze zich op als bewaker van de kwaliteit van democratische besluitvorming erover. 5. Waar provincies regionaal samenwerken met gemeenten, waterschappen en de corporaties stellen ze zelden tot nooit als voorwaarde dat georganiseerde bewoners een eigen plek aan tafel hebben en/of meeprofiteren van de geldstromen of speciale regelingen. Het zijn veelal bestuurlijke onderonsjes. en 6. Er wordt best veel tijd en geld besteed aan het betrekken van burgers maar dat gebeurt vooral in de vorm van het ‘ophalen’ van wensen een ideeën. Nauwelijks in de vorm van hen mee laten sturen op beleid en plannen en zelf plannen laten ontwikkelen.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen