Hoofdmenu

Burgerinitiatieven in Overijssel. Een inventarisatie

Burgerinitiatieven staan in het binnen- en buitenland in het brandpunt van de maatschappelijke en politieke belangstelling. De provincie Overijssel ziet burgerinitiatieven als een belangrijk element in het bestuur van de toekomst en richt zich daarom in het programma Overijssels Bestuur 20XX in ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2013

Organisatie

Provincie

Thema

Initiatieven

Beleidsterrein

Overig

Document

Auteur: S.A.H. Denters, J.H.M. Bakker, M.J. Oude Vrielink en M.J.G.J.A. Boogers
Medium: Provincie Overijssel

Samenvatting:
Burgerinitiatieven staan in het binnen- en buitenland in het brandpunt van de maatschappelijke en politieke belangstelling. De provincie Overijssel ziet burgerinitiatieven als een belangrijk element in het bestuur van de toekomst en richt zich daarom in het programma Overijssels Bestuur 20XX in het themaveld “Andere overheid, grote burger” op een herijking van de rollen van overheid en burgers in het publieke domein. Voor het onderzoek werden 134 initiatieven in kaart gebracht. Deze initiatieven richten zich veelal op bepaalde specifieke terreinen, vooral in de directe leefomgeving van burgers. is geconcludeerd dat burgers om allerlei redenen actief kunnen worden. Daarbij spelen naast het aanpakken van problemen in de eigen omgeving ook motieven als burgerzin en burgerschap een belangrijke rol. Gemeenten spelen ook een rol bij bestaande initiatieven. In het onderzoek geven vrijwel alle deelnemende gemeenten aan initiatieven met geld, materiële ondersteuning (‘in natura’) en via advisering te ondersteunen.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen