Hoofdmenu

"Beleidsdoorlichting Burgerparticipatie 2007-2011. Artikel 31.2: stimuleren van politieke parti

Als onderdeel van de begrotingscyclus vindt eens in de 5 jaar een beleidsdoorlichting plaats op de operationele doelstellingen van begrotingsartikelen. De doorlichting houdt in dat het beleid ex-post wordt geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatigheid. De resultaten ervan worden aan de Tweede ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2012

Organisatie

Rijksoverheid

Thema

Evalueren

Beleidsterrein

Overig

Document

Auteur: Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties
Medium: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Samenvatting:
Als onderdeel van de begrotingscyclus vindt eens in de 5 jaar een beleidsdoorlichting plaats op de operationele doelstellingen van begrotingsartikelen. De doorlichting houdt in dat het beleid ex-post wordt geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatigheid. De resultaten ervan worden aan de Tweede Kamer gestuurd. In de regeling Periodiek Evaluatieonderzoek en beleidsinformatie (RPE) is dit alles vastgelegd. Daar staan ook de 10 vragen die in elk geval moeten worden beantwoord. Voor het jaar 2012 staat de operationele doelstelling 31.2 op de agenda. Dat betreft “het stimuleren van de politieke participatie en de betrokkenheid van de burger bij het democratisch (verkiezings-) proces”.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen