Hoofdmenu

Burgerbetrokkenheid in Groningen

Groningen leert van haar ervaringen en ze past haar lessen ook toe. Tegelijk zeggen de onderzoekers: Groningen zou de lessen – die nu vooral in het gebiedsgericht werken en op centraal niveau in de organisatie en in het college worden geleerd en toegepast – ook breder in de organisatie en in de ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2017

Organisatie

Overig

Thema

Dorpen en wijken

Beleidsterrein

Overig

Document

Auteur: Anja Bolt, Joost Fledderus, Nienke Huis in ‘t Veld en Evert Wolters
Medium: Rekenkamer Groningen

Samenvatting:
Groningen leert van haar ervaringen en ze past haar lessen ook toe. Tegelijk zeggen de onderzoekers: Groningen zou de lessen – die nu vooral in het gebiedsgericht werken en op centraal niveau in de organisatie en in het college worden geleerd en toegepast – ook breder in de organisatie en in de politiek kunnen toepassen. En: Groningen zou nog bewuster en consequenter kunnen leren. Het is belangrijk om daarbij in de gaten te houden in hoeverre de behoefte van inwoners aan invloed op het niveau van de stad (zoals blijkt uit de inwonersconsulatie die de rekenkamercommissie heeft gehouden) zich verhoudt tot de ingezette koers. De waarneming van de onderzoekers is dat de aandacht van de gemeenteraad bij democratische vernieuwing eerder uit gaat naar de gebiedsgerichte aanpak, dan naar invloed van Stadjers op het niveau van stedelijke besluitvorming. Het is daarom het verkennen waard wat op dat punt nu precies de posities zijn van college, raad en raadsfracties, en ook om daarin te betrekken wat Groningen hierover eerder aan lessen heeft geleerd. Zo kan bezien worden hoe de gemeente aan die wens van inwoners tegemoet kan komen

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen