Hoofdmenu

Onderzoekrapport Rekenkamercommissie Haaksbergen. De Burger betrokken? Burgerparticipatie in Haaksbe

"Het betrekken van inwoners bij gemeentelijk beleid en gemeentelijke plannen, de burgerparticipatie, is volgens het collegeprogramma 2006-2010 een belangrijk aandachtspunt voor het gemeentebestuur. In het burgerjaarverslag 2005 is al gememoreerd dat er een grote belangstelling bestond bij de ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2009

Organisatie

Overig

Thema

Dorpen en wijken

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Rekenkamer Haaksbergen

 

Samenvatting:
"Het betrekken van inwoners bij gemeentelijk beleid en gemeentelijke plannen, de burgerparticipatie, is volgens het collegeprogramma 2006-2010 een belangrijk aandachtspunt voor het gemeentebestuur. In het burgerjaarverslag 2005 is al gememoreerd dat er een grote belangstelling bestond bij de inwoners voor het structuurplan en de toekomstvisie 2015-2030 van de gemeente Haaksbergen. De belangstelling van de Gemeente Haaksbergen voor burgerparticipatie laat zich afleiden uit de vier kernwaarden van de missie van de gemeente: open, betrouwbaar, flexibel en burgergericht. In het rapport komen 10 verbeterpunten aanbod: 1. Geen burgerparticipatie zonder bewuste afweging vooraf, 2. Stel een handzame leidraad burgerparticipatie vast en houd je eraan, 3. Investeer in opleidingen, 4. Zorg dat de burgers goed op de hoogte (kunnen) zijn van de participatiemogelijkheden, 5. Laat een participatieplan vaststellen, 6. Faseer participatieprocessen, 7. Toon resultaten, 8. Koppel de resultaten terug met direct betrokkenen, ook als er nieuwe ontwikkelingen zijn, 9. Maak van te voren duidelijk wat de rol van de burgers is, en wat de rol van raad en college en 10. Evalueer burgerparticipatie in 2010."

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen