Hoofdmenu

Evaluatie burgerparticipatie

"Burgerparticipatie wordt in Velsen actief uitgevoerd. Er zijn sinds de vaststelling van de nota burgerparticipatie verschillende onderwerpen opgepakt waarbij aan inwoners van Velsen, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden actief om hun mening is gevraagd. Participatie gebeurt nu op i...

Soort document

Rapport

Jaartal

2012

Organisatie

Gemeente

Thema

Evaluatie
Initiatieven

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Gemeente Velsen

 

Samenvatting:
"Burgerparticipatie wordt in Velsen actief uitgevoerd. Er zijn sinds de vaststelling van de nota burgerparticipatie verschillende onderwerpen opgepakt waarbij aan inwoners van Velsen, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden actief om hun mening is gevraagd. Participatie gebeurt nu op initiatief van het college van B&W. Dit is conform de verordening. Er ontbreekt echter een overzicht van onderwerpen die geagendeerd moeten worden voor samenspraak. Dit zou de communicatie verhelderen. Bij een heldere (jaar)planning kan de voor het proces benodigde proces- en achtergrondinformatie vervolgens op de huidige, vernieuwde website van de gemeente Velsen geplaatst worden."

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen