Hoofdmenu

De burgermeester als hoeder van de democratie. Over de zorg voor de kwaliteit van participatie

"De burgemeester is één van de belangrijke spelers die een rol spelen bij burgerparticipatie in de gemeente. Aan de burgemeester is een zorgplicht voor de kwaliteit van burgerparticipatieprocessen in zijn gemeente toegewezen. De kernvraag van deze verkenning is hoe burgemeesters in de praktijk ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2010

Organisatie

Rijksoverheid

Thema

Democratie

Beleidsterrein

Overig

Document

Auteur: Hein Albeda
Medium: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Samenvatting:
"De burgemeester is één van de belangrijke spelers die een rol spelen bij burgerparticipatie in de gemeente. Aan de burgemeester is een zorgplicht voor de kwaliteit van burgerparticipatieprocessen in zijn gemeente toegewezen. De kernvraag van deze verkenning is hoe burgemeesters in de praktijk invulling geven aan deze zorgplicht. De rol van de burgemeester biedt veel aanknopingspunten om zijn invloed in positieve zin aan te wenden voor de kwaliteit van burgerbetrokkenheid in de gemeente. Als voorzitter van de gemeenteraad en van het college zit de burgemeester als een spin in het web van alle gemeentelijke besluitvormingsprocedures en als ‘burgervader’ heeft hij ook zijn voelhorens in de samenleving. Elke burgemeester is anders en elke situatie is anders. Burgemeesters hebben veel op hun bordje, maar degenen die oog hebben voor het belang van burgerparticipatie kunnen er heel wat aan bijdragen en daar zelf ook veel vreugde aan ontlenen"

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen