Hoofdmenu

Vol goede wil… Inzicht in de aanpak voor burgerparticipatie in Rijswijk

"Zowel betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie, raadsleden als actieve burgers vinden elkaar in het belang dat zij hechten aan betrokkenheid van en inbreng door burgers bij de voorbereiding van plannen met impact op de directe omgeving van de inwoners. Maar in essentie is dit het enige …

Soort document

Rapport

Jaartal

2017

Organisatie

Overig

Thema

Dorpen en wijken

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Rekenkamer Rijswijk

 

Samenvatting:
"Zowel betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie, raadsleden als actieve burgers vinden elkaar in het belang dat zij hechten aan betrokkenheid van en inbreng door burgers bij de voorbereiding van plannen met impact op de directe omgeving van de inwoners. Maar in essentie is dit het enige waarover de organisatie, raadsleden en burgers het eens zijn. Daarna lopen de beelden, ervaringen en opvattingen veelal uiteen. Zo heeft de gemeentelijke organisatie verschillende initiatieven ondernomen op het gebied van burgerparticipatie, maar daar is de raad niet tot nauwelijks mee bekend. Voor participerende burgers geldt dat zij overwegend tevreden zijn over de initiatieven waar zij aan meegedaan hebben. Tegelijkertijd geven zij aan niet goed te weten wat de gemeente nu van hun verwachtte en wat er met de inbreng is gedaan. In het rapport wordt een 9 tal aanbevelingen gedaan"

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen