Hoofdmenu

Onderzoek burgerparticipatie Gemeente Moerdijk

"Gemeente Moerdijk beschikt met de nota Beginspraak op Maat (2010) over een moderne visie op burgerparticipatie. Het gemeentebestuur ziet burgerparticipatie namelijk als een logisch onderdeel van het beleidsproces . Het is met andere woorden geen parallel proces of iets dat er bij komt . ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2013

Organisatie

Overig

Thema

Dorpen en wijken

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Rekenkamer West-Brabant

 

Samenvatting:
"Gemeente Moerdijk beschikt met de nota Beginspraak op Maat (2010) over een moderne visie op burgerparticipatie. Het gemeentebestuur ziet burgerparticipatie namelijk als een logisch onderdeel van het beleidsproces . Het is met andere woorden geen parallel proces of iets dat er bij komt . ‘Beginspraak’ is voor de gemeente Moerdijk een synoniem voor burgerparticipatie. In het rapport worden ook 5 aanbevelingen voor de gemeente gedaan: 1. Investeer in gemeenschappelijke beeldvorming over burgerparticipatie tussen de raad en het college. Daarmee ontwikkelt de gemeente niet alleen intern, maar ook richting partijen in de samenleving een herkenbare manier van werken, 2. Organiseer participatie vaker op het niveau van relevante politieke keuzevraagstukken. Biedt daarmee aan de raad kansen om zelf gezaghebbend het gesprek met partijen uit de samenleving aan te gaan. Stel de raad vaker in staat om te bemiddelen tussen politieke keuzevraagstukken als partijen uit de samenleving er zelf niet uitkomen (zoals rond de locatiekeuze voor de begraafplaatsen), 3. Moderniseer de nota Beginspraak op Maat op onderdelen, 4. Versterk de verankering van burgerparticipatie binnen het projectmatig werken en organiseer daarmee een kennisfonds ‘participatief werken’, 5. Professionaliseer de startnotities voor elke belangrijke opgave waarbij de raad betrokken is. Stel de raad daarmee in staat om goed invulling te kunnen geven aan sturing en controle rond burgerparticipatie en 6. Richt burgerparticipatie meer op het benaderen van concrete doelgroepen. Experimenteer daar de komende jaren mee en gebruik de lessen voor het verder groeien van beleid en de praktijk voor burgerparticipatie."

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen