Hoofdmenu

De betekenis van burgerparticipatie voor de rol van de gemeenteraad van Brummen

In het rapport staan 6 aanbevelingen voor Brummen: 1. Verzoek het college een voorstel te doen om het vigerend participatiebeleid (2010) zo aan te passen dat dit antwoord geeft op de wens uit de samenleving om meer mee te denken en op de trend naar meer eigen initiatieven van inwoners, 2. Kies ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2016

Organisatie

Overig

Thema

Overig

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Rekenkamer Brummen

 

Samenvatting:
In het rapport staan 6 aanbevelingen voor Brummen: 1. Verzoek het college een voorstel te doen om het vigerend participatiebeleid (2010) zo aan te passen dat dit antwoord geeft op de wens uit de samenleving om meer mee te denken en op de trend naar meer eigen initiatieven van inwoners, 2. Kies als raad voor een actieve rol in participatieprocessen en experimenteer daarmee, 3. Maak met het college afspraken om uw raad te faciliteren bij deze actieve rol en benut daarbij de Lange Termijnagenda als een instrument voor vroegtijdige afstemming, 4. Vraag het college om, ten behoeve van vroegtijdige verkenningen als bedoeld in aanbeveling 3b, te investeren in de ontwikkeling van een methodische aanpak, 5. Ondersteun de veranderde (nieuwe) rol van de inwoner met passende voorwaarden. en 6. Zorg er in de nieuwe (procesgerichte) gemeentelijke organisatie voor dat de vaardigheden en capaciteiten van medewerkers voor een goed samenspel met inwoners en maatschappelijke organisaties op orde zijn of komen.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen