Hoofdmenu

"Samenwerken aan een Slimmer, Schoner en Sterker Zuid-Holland. De participatievisie en -princip

De provincie heeft een hoge ambitie waar het gaat om participatie. Alleen door samen te werken maken we onze provincie slimmer, schoner en sterker. Essentieel bij die samenwerking is respect voor elkaars rollen, belangen en bevoegdheden. Investeren in relaties voor de lange termijn wordt steeds ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2018

Organisatie

Provincie

Thema

Dorpen en wijken
Initiatieven

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Provincie Zuid-Holland

 

Samenvatting:
De provincie heeft een hoge ambitie waar het gaat om participatie. Alleen door samen te werken maken we onze provincie slimmer, schoner en sterker. Essentieel bij die samenwerking is respect voor elkaars rollen, belangen en bevoegdheden. Investeren in relaties voor de lange termijn wordt steeds belangrijker, evenals het duidelijk zijn wanneer wij vinden dat er geen ruimte is voor inbreng van anderen. Om een volgende stap te zetten zijn een eenduidig beeld, een consistente aanpak en afspraken voor een stevige verankering in de organisatie, zowel politiek als ambtelijk, essentieel. Deze notitie voorziet daarin. Met deze notitie legt de provincie Zuid-Holland een visie op participatie vast, vijf participatieprincipes en een paar belangrijke werkafspraken tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. We geven participatie hiermee de aandacht die het op basis van maatschappelijke veranderingen nodig heeft. We bereiden ons bovendien voor op de Omgevingswet, waarin participatie een centrale pijler is. Daarnaast biedt het partners en inwoners duidelijkheid over de inzet van de provincie bij participatie.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen