Hoofdmenu

Burgerparticipatie bij stedelijke vernieuwing in de gemeente Rotterdam. Een onderzoek naar spanninge

"De gemeente Rotterdam wil burgers meer betrekken bij bouwplannen en herstructurering van woonwijken. De in het verleden gebruikte inspraakprocessen blijken echter niet toereikend te zijn voor de huidige omstandigheden. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van literatuuronderzoek en twee ...

Soort document

Scriptie

Jaartal

2010

Organisatie

Particulier

Thema

Overig

Beleidsterrein

Overig

Document

Auteur: Mahiroen Kasiemkhan

Samenvatting:
"De gemeente Rotterdam wil burgers meer betrekken bij bouwplannen en herstructurering van woonwijken. De in het verleden gebruikte inspraakprocessen blijken echter niet toereikend te zijn voor de huidige omstandigheden. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van literatuuronderzoek en twee casestudy's. Deze treffen de herstructurering in Nieuw Crooswijk en Tarwewijk. Het onderzoek resulteert in de volgende aanbevelingen aan de gemeente: 1. Kies het niveau van burgerparticipatie bewust, 2. Erken dat burgerparticipatie spanningen met zich meebrengt. Benoem ze, maak vooraf een risicoanalyse en maak voor het vinden van een oplossing gebruik van theorieën, 3. Houd bij burgerparticipatie bij stedelijke vernieuwing rekening met de dominante rol van investeerders. Zorg voor directe contacten tussen investeerders en bewoners, zodat de gemeente niet als spreekbuis voor investeerders hoeft op te treden, 4. Maak bij projecten met een groot stedelijk belang en grote externe investeringen direct aan de bewoners duidelijk dat dit beperkingen geeft aan de burgerparticipatie. Compenseer dit door urgers meer ruimte te geven bij de invulling van het plan en investeer extra in de plezierige kant van informatie delen en 5. Laat bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen voor het verantwoorden en (voor zover mogelijk) onderhandelen over het kader met bewoners; belast hier de projectleider niet mee"

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen