Hoofdmenu

Omgevingsvisie NH2050. Participatie en communicatieplan

Participatie is een kernbegrip in de Omgevingswet. Door vroegtijdig aan de voorkant, alle belanghebbenden te betrekken bij visie- en planvorming, ontstaat meer draagvlak. Ook worden de plannen inhoudelijk beter en realistischer. Dit geldt bij uitstek ook voor de omgevingsvisie. Provinciale ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2016

Organisatie

Provincie

Thema

Omgevingswet/ -visie
Communiceren

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Provincie Noord Holland

 

Samenvatting:
Participatie is een kernbegrip in de Omgevingswet. Door vroegtijdig aan de voorkant, alle belanghebbenden te betrekken bij visie- en planvorming, ontstaat meer draagvlak. Ook worden de plannen inhoudelijk beter en realistischer. Dit geldt bij uitstek ook voor de omgevingsvisie. Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) hebben om die reden bij de behandeling van de Startnotitie Omgevingsvisie NH2050 een grote ambitie getoond op het gebied van burgerparticipatie. Om deze ambitie waar te maken, zullen zo veel mogelijk inwoners geactiveerd moeten worden. Daarom zal er een publiekscampagne worden opgezet, zodat zo veel mogelijk mensen bekend worden met de mogelijkheid hun stem te laten horen.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen