Hoofdmenu

Evaluatie Doe-democratie. Evaluatie van de inzet van het ministerie van Binnenlandse zaken op het te

"Er is een evaluatieonderzoek verricht naar de beleidsinzet op het terrein van burgerschap en doe-democratie. Het doel van de evaluatie was inzicht krijgenin de mate waarin de beschikte middelen en instrumenten van het ministerie van BZK in de periode2012-2016 hebben bijgedragen aan de ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2016

Organisatie

Rijksoverheid

Thema

Democratie
Evaluatie
Transitie

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Samenvatting:
"Er is een evaluatieonderzoek verricht naar de beleidsinzet op het terrein van burgerschap en doe-democratie. Het doel van de evaluatie was inzicht krijgen in de mate waarin de beschikte middelen en instrumenten van het ministerie van BZK in de periode 2012-2016 hebben bijgedragen aan de transitie naar de doe-democratie. Het rapport beschrijft 16 concrete conclusies"

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen