Hoofdmenu

Burgerinitiatieven om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Een inventarisatie van en reflectie o

Actief burgerschap gericht op het creëren van een veilige samenleving is gewenst en lijkt zijn vruchten af te werpen. Wie het Nederlandse landschap van burgerinitiatieven gericht op veiligheid overziet, wordt thans geconfronteerd met allerlei voorbeelden. Uit een rondgang in de literatuur over ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2018

Organisatie

Overig

Thema

Initiatieven

Beleidsterrein

Overig

Document

Auteur: Ronald van Steden, Mauro Boelens en Anthonie Drenth
Medium: Stichting maatschappij en veiligheid

Samenvatting:
Actief burgerschap gericht op het creëren van een veilige samenleving is gewenst en lijkt zijn vruchten af te werpen. Wie het Nederlandse landschap van burgerinitiatieven gericht op veiligheid overziet, wordt thans geconfronteerd met allerlei voorbeelden. Uit een rondgang in de literatuur over burgerparticipatie (in veiligheid) en enkele gesprekken met experts komt naar voren dat initiatieven sterk op individuen steunen: gedreven ‘doeners’ met een visie over hoe problematieken in een buurt op te lossen, een groot sociaal netwerk, een lange adem, vertrouwen binnen de eigen achterban en een flinke dosis realiteitszin. Deze mensen zijn relatief zeldzaam. Voor burgerprojecten vanuit Turkse en Marokkaanse gemeenschappen geldt dat het niet verstandig is om initiatieven snel in termen van veiligheid te framen. Het tegengaan van criminaliteit en overlast kan er wel degelijk toe doen, maar de intrinsieke motivatie ligt doorgaans ergens anders: zorgdragen voor ‘de gemeenschap’, meestal kwetsbare jongeren. Dat gebeurt niet zelden vanuit levensbeschouwelijke drijfveren.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen