Hoofdmenu

Meervoudige democratie. Meer ruimte voor burgerinitiatieven in het natuurdomein

"In de maatschappij groeit onder burgers de behoefte aan meer directe zeggenschap over hun leefomgeving. Dat uit zich bijvoorbeeld in het ontstaan van burgerinitiatieven, die kunnen worden opgevat als informele en participatieve vorm van democratie. Daarnaast stellen burgers steeds vaker ...

Soort document

Handreiking

Organisatie

Rijksoverheid

Thema

Democratie
Initiatieven

Beleidsterrein

Milieu

Document

Auteur: Irini Salverda, Marcel Pleijte en Rosalie van Dam
Medium: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Samenvatting:
"In de maatschappij groeit onder burgers de behoefte aan meer directe zeggenschap over hun leefomgeving. Dat uit zich bijvoorbeeld in het ontstaan van burgerinitiatieven, die kunnen worden opgevat als informele en participatieve vorm van democratie. Daarnaast stellen burgers steeds vaker vraagtekens bij het democratische gehalte van overheidsbeleid. De kwaliteit van het besluitvormingsproces dat via de representatieve democratie aan de politiek en ambtenarij is uitbesteed, wordt door burgers vaak als laag bestempeld."

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen