Hoofdmenu

Water door de waal. Een evaluatie van participatie en communicatie over hoogwater veiligheidsmaatreg

Steeds vaker nemen overheden het initiatief om een participatieproces in te richten met de bedoeling burgers mee te laten praten over voorgenomen beleid. Zo ook voor het verkennen en onderzoeken van de mogelijkheden voor rivierverruiming in het gebied rondom de dorpen Varik en Heesselt langs de ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2019

Organisatie

Particulier

Thema

Communiceren

Beleidsterrein

Water

Document

Auteur: Alex La Vos, Jan Fliervoet, Riyan van den Born & Noelle Aarts

Samenvatting:
Steeds vaker nemen overheden het initiatief om een participatieproces in te richten met de bedoeling burgers mee te laten praten over voorgenomen beleid. Zo ook voor het verkennen en onderzoeken van de mogelijkheden voor rivierverruiming in het gebied rondom de dorpen Varik en Heesselt langs de rivier de Waal. Voor de zogenoemde MIRT-verkenning die is uitgevoerd in het gebied is een communicatie- en participatieproces ingericht om verschillende mogelijkheden te verkennen voor het realiseren van waterveiligheidsdoelstellingen. Na een intensief proces van vijf jaar hebben de Stuurgroep en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen Infrastructuur en Milieu) uiteindelijk besloten om te kiezen voor dijkversterking zonder hoogwatergeul.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen