Hoofdmenu

Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid?

De Nederlandse verzorgingsstaat staat onder druk door de economische crisis en de vergrijzing. Met een actieve inzet van burgers hoopt de overheid haar hoge ambitieniveau op het gebied van het welzijn van de samenleving te handhaven. Tegelijkertijd moet die actieve inzet ook de oplossing zijn ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2012

Organisatie

Rijksoverheid

Thema

Overig

Beleidsterrein

Overig

Document

Auteur: Vic Veldheer, Jedid-Jah Jonker, Lonneke van Noije & Cok Vrooman
Medium: Sociaal en cultureel planbureau

Samenvatting:
De Nederlandse verzorgingsstaat staat onder druk door de economische crisis en de vergrijzing. Met een actieve inzet van burgers hoopt de overheid haar hoge ambitieniveau op het gebied van het welzijn van de samenleving te handhaven. Tegelijkertijd moet die actieve inzet ook de oplossing zijn voor de veronderstelde 'burgerschapscrisis': de solidariteit lijkt af te brokkelen onder burgers die meer nadruk op hun rechten dan op hun plichten leggen. Door een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van de burger hoopt de overheid de kloof tussen de bevolking en de politiek te kunnen overbruggen. We veronderstellen dat zich langzaam maar zeker een nieuw verantwoordelijkheidsmodel aftekent van responsabele burgers onder regie van de overheid. In dit model dragen mensen zelf zoveel mogelijk bij aan het realiseren van gewenste beleidsdoelen en hun eigen leefomstandigheden. Daarvoor kan minder vaak worden aangeklopt bij de overheid. Burgers moeten meer zelf regelen. Tegelijk bepaalt de overheid nog steeds wat er in het algemeen belang moet gebeuren, schrijft zij voor wat burgers daarvoor moeten doen en grijpt ze in bij ongewenste resultaten.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen