Hoofdmenu

Handboek Burgerparticipatie windmolens

Alle vormen van duurzame energie zijn hard nodig om de doelstellingen te halen en een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor windenergie. Deze doelstellingen kunnen alleen gehaald worden als de verschillende overheidspartijen, initiatiefnemers voor windparken, projectontwikkelaars, ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2012

Organisatie

Overig

Thema

Energietransitie

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Platform duurzaam Fryslan

 

Samenvatting:
Alle vormen van duurzame energie zijn hard nodig om de doelstellingen te halen en een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor windenergie. Deze doelstellingen kunnen alleen gehaald worden als de verschillende overheidspartijen, initiatiefnemers voor windparken, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en ook bewoners met elkaar samen werken. Het Handboek Burgerparticipaties Windmolens probeert antwoord te geven op deze vragen en een voorstel te doen voor een concreet participatiemodel voor Fryslân. Een participatiemodel wat recht doet aan de historie van het Platform Duurzaam Fryslân, haar achterliggende organisaties en alle andere stakeholders bij windenergie in Fryslân

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen