Hoofdmenu

Klimaat & zon: burgerparticipatie hoe gaat dat nu?

Dat burgerparticipatie (ook nu al) een rol speelt in bestuursrechtelijke procedures volgt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 11 juli 2018. In het artikel wordt de recente uitspraak van de ABRvS besproken. Uit het klimaatakkoord en de ...

Soort document

Websitepagina

Jaartal

2018

Organisatie

Bedrijf

Thema

Overig

Beleidsterrein

Overig

Document

Auteur: Fleur Onrust
Medium: Envir Advocaten

Samenvatting:
Dat burgerparticipatie (ook nu al) een rol speelt in bestuursrechtelijke procedures volgt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 11 juli 2018. In het artikel wordt de recente uitspraak van de ABRvS besproken. Uit het klimaatakkoord en de Omgevingswet kunnen geen concrete stappenplannen of handvatten voor de inrichting van het participatieproces worden afgeleid. Ook deze uitspraak van de ABRvS biedt die aanknopingspunten niet. Ook de ABRvS laat de vormgeving van het proces (nu nog) vrij. In beginsel staat het de raad vrij om de uitkomsten (mits gemotiveerd) terzijde te schuiven, al kan de vraag worden opgeworpen of dat ook geldt oor het bestemmingsplan dat in de uitspraak van 11 juli 2018 aan de orde was. Of met deze vormen van burgerparticipatie het draagvlak daadwerkelijk wordt vergroot valt te betwijfelen, maar naar mijn idee helpt de verdere juridisering van dit proces in ieder geval niemand verder.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen