Hoofdmenu

Bedrijfs- en burgerinitiatieven in stedelijke natuur: succesfactoren en knelpunten

Wageningen Environmental Research is nagegaan welke factoren bepalend zijn voor het succes of falen van groene initiatieven van bedrijven en burgers en voor hun bijdrage aan biodiversiteit. Ook werd onderzocht hoe gemeenten proberen de initiatieven verder te helpen. Helderheid tussen gemeente en ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2018

Organisatie

Rijksoverheid

Thema

Initiatieven

Beleidsterrein

Milieu

Document

Medium: Planbureau voor de Leefomgeving

 

Samenvatting:
Wageningen Environmental Research is nagegaan welke factoren bepalend zijn voor het succes of falen van groene initiatieven van bedrijven en burgers en voor hun bijdrage aan biodiversiteit. Ook werd onderzocht hoe gemeenten proberen de initiatieven verder te helpen. Helderheid tussen gemeente en initiatiefnemers over ieders verantwoordelijkheden en wie wat doet, is belangrijk voor efficiënt werken. Dankzij de initiatieven komen zeer diverse soorten groen tot stand, die soms ook bijdragen aan biodiversiteit, zoals zeldzame soorten en habitats.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen