Hoofdmenu

Lokaal cultuurbeleid: Een zaak van de overheid, de cultuursector en burgers

De onderzoeksvraag was hoe de processen van burgerparticipatie bij het ontwikkelen van lokaal cultuurbeleid verlopen en wat de effecten van deze processen zijn op het draagvlak voor (lokaal) cultuurbeleid. Eén van de opvallendste bevindingen was dat vooral de lokale cultuursector veel invloed ...

Soort document

Scriptie

Jaartal

2015

Organisatie

Particulier

Thema

Overig

Beleidsterrein

Overig

Document

Auteur: Janita Tabak

Samenvatting:
De onderzoeksvraag was hoe de processen van burgerparticipatie bij het ontwikkelen van lokaal cultuurbeleid verlopen en wat de effecten van deze processen zijn op het draagvlak voor (lokaal) cultuurbeleid. Eén van de opvallendste bevindingen was dat vooral de lokale cultuursector veel invloed had op het nieuwe cultuurbeleid. De cultuursector kreeg alle ruimte van de beleidsmakers en domineerde ook de activiteiten die bedoeld waren voor burgers. Ook in het landelijke cultuurbeleid zijn de cultuursector en de beleidsmakers leidend en heeft de consument weinig tot geen inspraak. Uit de literatuurstudie is gebleken dat juist deze introverte houding van de cultuursector en het buitensluiten van de consument één van de oorzaken van het legtimeringsprobleem is. Wanneer gemeenten hun nieuwe cultuurbeleid samen met de cultuursector èn burgers willen ontwikkelen zouden zij er goed aan doen beide partijen gescheiden van elkaar te betrekken. Zo kan voorkomen worden dat de inbreng van de cultuursector die van de burger zal overheersen

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen