Hoofdmenu

Bevorderende en belemmerende factoren van burgerinitiatieven

"In Nederland ontplooien zich steeds meer initiatieven van burgers in het publieke domein. Er is al veel onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven, maar dat onderzoek is hoofzakelijk bestuurskundig. Deze scriptie begint bij de burgers: vanuit hun perspectief is in gepoogd om factoren te ...

Soort document

Scriptie

Jaartal

2014

Organisatie

Particulier

Thema

Initiatieven

Beleidsterrein

Overig

Document

Auteur: Jasper Timmerman

Samenvatting:
"In Nederland ontplooien zich steeds meer initiatieven van burgers in het publieke domein. Er is al veel onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven, maar dat onderzoek is hoofzakelijk bestuurskundig. Deze scriptie begint bij de burgers: vanuit hun perspectief is in gepoogd om factoren te onderscheiden die voor hen bevorderend of belemmerend werken in het proces van het opzetten en uitvoeren van een burgerinitiatief. Het antwoord op de hoofdvraag van deze thesis biedt inzicht in de manier waarop gemeenten (Lelystad in het bijzonder) in hun beleid kunnen inspelen op burgerinitiatieven. Het is belangrijk dat burgers betrokkenheid bij hun buurt voelen, dat zij gevraagd worden om in actie te komen, dat zij over sociale, bureaucratische en ondernemende vaardigheden beschikken en dat zij ondersteund worden in het proces. Factoren die belemmerend werken, zijn een gebrek aan bureaucratische vaardigheden, de lengte van het proces van het opzetten van een initiatief, de ervaren traagheid van de gemeente en de niet-optimale match tussen burgerrol en bestuursstijl."

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen