Hoofdmenu

Burgers en hun landschap. Burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief

De reeks Burgers en Landschap bevat studies en essays over de betekenis van burgerinitiatieven voor landschaps- ontwikkeling en landschapsbeleid. De rol, kracht en meerwaarde van burgerinitiatieven in de maatschappij zijn nog lang niet uitgekristalliseerd, evenmin als de beste wijze om daar als ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2014

Organisatie

Rijksoverheid

Thema

Initiatieven

Beleidsterrein

Overig

Document

Auteur: Rosalie van Dam, Irini Salverda, Roel During en Martijn Duineveld
Medium: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Samenvatting:
De reeks Burgers en Landschap bevat studies en essays over de betekenis van burgerinitiatieven voor landschaps- ontwikkeling en landschapsbeleid. De rol, kracht en meerwaarde van burgerinitiatieven in de maatschappij zijn nog lang niet uitgekristalliseerd, evenmin als de beste wijze om daar als overheid en kennisinstelling mee om te gaan. De volle potentie van burgerinitiatieven kunnen we ons nog niet voorstellen. Wel is duidelijk dat de domeinen van burgers, overheden en kennisinstellingen in de samenleving aan fundamentele veranderingen onderhevig zijn en opnieuw gekeken zal moeten worden naar verantwoordelijkheden, organisatieprocessen en opdrachtgeverschap. Deze publicatie kan daarbij van dienst zijn.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen