Hoofdmenu

Onderzoek naar participatie bij infrastructurele rijksprojecten

Infrastructurele rijksprojecten zorgen voor veranderingen in de leefomgeving van burgers. Met die veranderingen willen burgers graag rekening kunnen houden. Ook willen zij de mogelijkheid hebben om daarop invloed uit te oefenen. Die invloed kan worden uitgeoefend via participatie. Er moeten dan ...

Soort document

Rapport

Jaartal

2019

Organisatie

Overig

Thema

Evaluatie
Succesvolle participatie

Beleidsterrein

Infrastructuur

Document

Medium: Ombudsman

 

Samenvatting:
Dit onderzoek laat zien hoe burgers en de overheid participatie bij infrastructurele rijks projecten ervaren. Tussen de theorie en de praktijk van participatie zit een spanningsveld. Wanneer de overheid de vertaalslag maakt, blijkt het namelijk lastig te zijn om burgers vanaf het begin te betrekken of zich betrokken te laten voelen. Wanneer burgers zich in de beginfase onvoldoende betrokken voelen, dan heeft dat vergaande gevolgen voor hoe het participatieproces in latere fases wordt ervaren. De Nationale ombudsman formuleert daarom randvoorwaarden die de overheid ondersteunen bij het maken van een goed begin.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen