Hoofdmenu

Theorieën en aanpakken van polarisatie

In dit verkennende onderzoek wordt naar theorieën en praktische aanpakken gezocht die niet alleen handvatten kunnen bieden aan bestuurders van lokale of landelijke overheid en handhavers, maar ook aan sociale professionals om polarisatie tegen te gaan. In eerste instantie is hierbij ge

Soort document

Onderzoek
Praktijkwijzer

Jaartal

2020

Organisatie

Kennisinstituut
Wetenschap

Thema

Democratie
Succesvolle participatie
Overig

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)

 

Samenvatting:
In dit verkennende onderzoek wordt naar theorieën en praktische aanpakken gezocht die niet alleen handvatten kunnen bieden aan bestuurders van lokale of landelijke overheid en handhavers, maar ook aan sociale professionals om polarisatie tegen te gaan. In eerste instantie is hierbij gedacht aan de Nederlandse context maar mogelijk zijn deze ook bruikbaar in de Vlaamse context. Dit onderzoek heeft expliciet een verkennend karakter: het levert zicht op theorieën en aanpakken die in potentie gebruikt kunnen worden in de preventie van en omgaan met polarisatie op lokaal niveau. De bruikbaarheid van deze theorieën en aanpakken zal in vervolgonderzoek en –projecten nog verder getoetst moeten worden.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

 

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen