Hoofdmenu

Verdiepende sessie Raad van State

71 keer bekeken

Begin

11-12-2020 om 10:00

Einde

11-12-2020 om 11:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Verdiepende sessie over (ongevraagd) advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid en verhouding tussen politiek, bestuur, ambtenarij en samenleving

Recent verscheen een ongevraagd advies van de Raad van State over ministeriele verantwoordelijkheid. De boodschap is onder meer dat er in ons land teveel sprake is van een afrekencultuur en een “Incident gedreven verantwoordingscultuur”.

Wat betekent dit voor participatie? Welke juridische grenzen zijn er en welke zijn er aanvullend nog te stellen? Wat doen inspraak, meedenken, meewerken en overdragen van zeggenschap met de verantwoordelijkheid? Moeten er misschien ook regels komen voor de verhoudingen tussen politiek, ambtenaren en inwoners?

Tijdens dit webinar gaan Lisanne Groen en Leontine Weesing, beiden werkzaam als onderzoekers bij de Raad van State, in op het advies en de daaruit voortkomende vragen. Verder is er veel ruimte voor gesprek met Lisanne en Leontine en met elkaar over deze thematiek.

Kijk ter voorbereiding ook het fragment van studioP terug, waarin Lisanne en Leontine ingaan op het advies en de daaruit voortvloeiende vragen voor Participatie.

Klik hier om je aan te melden

Cookie-instellingen