Hoofdmenu

Succesvoller participeren door meer kennis 

31-01-2020
6065 keer bekeken

Waarom kiezen we voor een bepaalde manier van participeren? Hoe zorg  je dat participatie leidt tot een betere besluitvorming? En hoe leer je van eerdere ervaringen met participatie? Het onderzoek “kennisbasis participatie in de fysieke leefomgeving” geeft inzicht in de antwoorden op deze vragen. 

Het betrekken van belanghebbenden bij plannen en projecten in de fysieke leefomgeving is steeds meer het ‘nieuwe normaal’ aan het worden. Dit levert veel kennis over participatie op. Kennis die vastgelegd is in (wetenschappelijke) documenten en persoonlijke ervaringskennis.

Het is echter onvoldoende duidelijk wat de actuele stand van de wetenschappelijke kennis over participatie is. Ook is niet duidelijk hoe deze kennis kan helpen om participatieprocessen zowel beter te ontwerpen als beter uit te voeren.

Daarom heeft het kennisknooppunt Participatie, onderdeel van de Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, aan GovernEUR gevraagd om vanuit de wetenschap een bijdrage te leveren aan een kennisbasis over participatie. De rapportage, die u onderaan dit artikel kunt vinden, heeft tot doel de huidige stand van wetenschappelijke kennis over participatie in kaart te brengen. Daarbij kunnen de inzichten fungeren als richtlijnen om participatieprocessen te ontwerpen, uit te voeren, te evalueren en op verder te bouwen.

In de rapportage wordt o.a. ingegaan op de doelen en motieven van participatie, de kenmerken van een goede basis voor participatie, ontwerprichtlijnen voor verschillende vormen van participatie en verschillen tussen domeinen in de fysieke leefomgeving. Vanuit deze kennisbasis kunnen vervolgstappen gezet worden om tot een leerproces en blijvende ontwikkeling te komen van participatie in de fysieke leefomgeving.

Wilt u onderdeel zijn van dit leerproces, op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen rondom de kennisbasis of uw ervaringen met ons delen? Neem dan contact met ons op.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen