Hoofdmenu

Terugblik reflectiesessie met Daan Roovers

14-12-2020
961 keer bekeken

Terugblik reflectiesessie met Daan Roovers over ethiek & participatie op 14 december 2020

Op maandag 14 december vond een reflectiesessie plaats over ethiek en participatie. Denker des Vaderlands Daan Roovers en directeur Participatie Erik Pool gingen met elkaar en met deelnemers in gesprek over de ethische aspecten van participatie.

Behalve over techniek en vakkennis moet een participatieprofessional immers ook beschikken over een moreel kompas. Anders is het moeilijk met overtuiging te gaan staan voor de goede aanpak, voor de positie van burgers en belanghebbenden, voor een fundamentele visie op het vak.
In de reflectiesessie ‘ethiek en participatie’ kregen deelnemers morele invalshoeken aangereikt waarmee de eigen ethiek verder ontwikkeld kan worden. Ook ontdekten deelnemers aan de hand van een schrijfoefening welke diepere motieven en overtuigingen  meedoen bij de professionele keuzes die je in de dagelijkse praktijk maakt.

De gebruikte methode voor de schrijfoefening en de achterliggende methodiek van het kralenspel zijn te vinden onderaan deze pagina.

Erik en Daan geven naar aanleiding van de sessie de volgende leestips mee. De aanbevolen boeken en essays helpen om je te oriënteren op de vraag: op welke manier ben ik als mens en als professional betrokken bij de politiek, en welke morele vragen spelen daarbij een rol? De participatieprofessional heeft met deze vragen van doen. Ze zijn aan de orde in de samenwerking met collega’s, in de advisering aan bestuurders en in het samenspel met de samenleving. En ze zitten in ons allemaal: hoe staat het met onze persoonlijke en professionele ethiek? Deze denkers en schrijvers helpen je te reflecteren op ‘participatie en ethiek’.

  • Wij zijn de politiek / Het denken van Daan Roovers - Marc van Dijk
  • Overspannen democratie / Hoge verwachtingen, paradoxale gevolgen - Gijs van Oenen
  • Politiek in donkere tijden / Essays over vrijheid en vriendschap - Hannah Arendt
  • Aan het werk van Hannah Arendt / Professionals in onderwijs, zorg en sociaal werk - Joop Berding (redactie)
  • Spelen met ideeën / De kunst van het filosofisch gesprek - Jos Kessels
  • Intussen komen mensen om / Over politieke betrokkenheid - Alicja Gescinka
  • Liefde en leiderschap / Essays over tegenspraak, intimiteit en het goede gesprek - Erik Pool (deze uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is als pdf of paperback op te vragen via het contactformulier)
  • Zojuist verschenen onder regie van ‘Democratie in Actie’ van het ministerie van BZK: een bundel over het uitdaagrecht, met essays van Daan Roovers, Jan Terlouw en Paul Schnabel. Lees of download de bundel als pdf op https://lokale-democratie.nl/news/view/57981618/essaybundel-uitdaagrecht-met-jan-terlouw-daan-roovers-en-paul-schnabel

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen