Hoofdmenu

Nominaties Frans Evers Award voor excellent onderhandelen bekend

19-05-2021
803 keer bekeken

Vandaag, 19 mei 2021, heeft de jury van de Frans Evers Award vier mensen genomineerd voor excellent onderhandelen in de jaren 2020/2021. Het zijn Petra van den Brand, Peter van Rooy, Onno van Eijk en Roel Posthoorn. De jury wijst op 7 juni de winnaar aan.

Voorkomen en/of oplossen van maatschappelijke tegenstellingen

De prijs is bedoeld voor een bedrijf, instelling of persoon die al dan niet bewust, een professionele prestatie heeft geleverd volgens de aanpak van het Mutual Gains (ook wel win-win) gedachtegoed. Dat betekent dat de kandidaat op zo’n manier heeft bijgedragen aan het voorkomen en/of oplossen van maatschappelijke tegenstellingen dat dit een inspiratie is voor vakgenoten en anderen die betrokken zijn in moeilijke onderhandelingssituaties. Denk aan de aanpak van een complexe opgave die maatschappelijk relevant is. Of een boek of publicatie. Maar ook een voorbeeldproject of een heel oeuvre. Een bijdrage moet actueel relevant zijn voor Nederland.

De winnaar

De winnaar wordt op 7 juni a.s. bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse MGA-evenement. Dat wordt dit jaar in samenwerking tussen de Antea-groep, één van de sponsors van de prijs en het MGA-netwerk georganiseerd. Het hele evenement is via een live verbinding te volgen.

De prijs

De prijs bestaat uit:

  • Een wisselprijs: een bronzen beeld door Ella van der Ven
  • Een bedrag van € 10.000,- te besteden aan de ontwikkeling van het vakgebied MGA.

Degene die de prijs wint, verplicht zich de opbrengst voor de vak-ontwikkeling vast te leggen. De kennis en ervaring wordt op een met de jury afgesproken manier gedeeld: tijdens een conferentie of bijeenkomst met vakgenoten van het netwerk.

De genomineerden

Peter van Rooy draagt al twintig jaar op een inspirerende manier met zijn werk bij aan de toepassing van het Mutual Gains gedachtegoed. Zowel in de ontwikkeling, verspreiding als concretisering van de MGA-benadering heeft van Rooy een grote rol gespeeld. Met een persoonlijke drive, inzet en vasthoudendheid die waardering verdient. Hij heeft met zijn onorthodoxe aanpak in verschillende projecten, zoals “Nederland Boven Water” en de Overdiepse Polder, honderden professionals geïnspireerd voor onderhandelende gebiedsontwikkeling, zelforganisatie en overheidsparticipatie. Zijn statement en concept voor uitnodigingsplanologie is daar een voorbeeld van.

Roel Posthoorn is geestelijk vader en eerstverantwoordelijke voor de realisatie van de Marker Wadden. Hij heeft daarbij continue de MGA-principes en werkwijze gehanteerd die hij leerde tijdens het bekende International Program on Management of Sustainability. Met een innovatief natuurherstelplan voor het Markermeer creëerde hij draagvlak en startkapitaal bij Natuurmonumenten en de Postcodeloterij. Hij won vertrouwen bij alle betrokken overheden. Deze partijen en maatschappelijke organisaties werden ondersteund door kennisinstituten. Zij werkten met elkaar onder zijn leiding een uitvoeringsplan uit en legden het proces, verantwoordelijkheden en financiering vast. Eerder was hij als hoofd van de Afdeling Projecten verantwoordelijk voor de MGA-training binnen Natuurmonumenten. Hij bracht de voordelen van MGA bij nieuwe collega’s onder de aandacht in de complexe wereld van natuurbeheer. Zijn collega’s gebruikten in tal van projecten hun MGA-kennis. Bijvoorbeeld in het Droomfonds Haringvliet. Daar is in een grote natuurcoalitie met succes gewerkt aan natuurherstel rond het “Haringvliet op een kier”. Als projectdirecteur Marker Wadden hield Roel tientallen lezingen over het proces en de werkwijze in binnen- en buitenland.

Onno van Eijk is senior Ruimtelijk Strateeg/Strategisch Omgevingsmanager/ Trainer en dagvoorzitter voor de Provincie Zuid Holland. Onno transformeerde de provincie Zuid- Holland van een MGA sceptische organisatie tot een organisatie met een heel eigen MGA-team, met een jarenlang trainingsprogramma rond MGA en strategisch omgevingsmanagement. Het MGA-team is nu door alle partners in de provincie in te vliegen om te helpen bij complexe processen, zoals de ‘Vliegende Brigade Leegstand’. Het MGA-team staat ook de collega’s van de provincie zelf bij. Daardoor zijn al tientallen projecten met de MGA-werkwijze opgepakt. In zijn functie als Strategisch Omgevingsmanager brengt Onno de MGA-werkwijze naar de praktijk, bijvoorbeeld bij Rotterdam-The Hague airport.

Petra van den Brand is op dit moment actief in het werkveld als Strategisch Omgevingsmanager Veilige Vecht voor waterschap Drents Overijsselse Delta. Veel van Petra’s ervaringen uit het verleden komen samen in het project de Meanderende Maas Ravenstein-Lith. Degenen die Petra voordroegen voor de nominatie selecteerden dit project om Petra’s talent en aanpak te illustreren. In het project Meanderende Maas boekte Petra uitzonderlijk resultaat als onafhankelijk projectmanager namens de partners. Ze was onafhankelijk projectmanager namens alle tien de samenwerkingspartners, direct onder de stuurgroep. Petra gaf niet alleen het ambtelijk en bestuurlijk co-creatie proces vorm, maar ook het intensieve participatieproces met de bewoners. Zij slaagde erin te komen tot gezamenlijke besluitvorming door alle 10 de partners, dat bovendien op een stevig draagvlak in het gebied kan rekenen.

De jury

De jury bestaat uit de volgende personen:

  • Erik Pool, directeur Participatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en algemeen secretaris van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
  • David Laws, namens het Public Mediation Programme van de Universiteit van Amsterdam
  • Alexandra van Selm, programmadirecteur Internationaal maatschappelijk Ondernemen bij de Sociaal Economische Raad
  • Frans Evers, voorzitter van het MGA-netwerk en van de jury

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen