Hoofdmenu

De mensen achter het kennisknooppunt Participatie: Felix Wolf

18-08-2021
1399 keer bekeken

Wie zijn de mensen achter het kennisknooppunt Participatie? En wat doet het kennisknooppunt Participatie precies? In een serie interviews maak je kennis met de mensen achter het kennisknooppunt. Vandaag is de beurt aan Felix Wolf, de motor achter de kennisagenda van het kennisknooppunt Participatie.

Kun je jezelf voorstellen?

‘Ik ben Felix Wolf en sinds vier en half jaar werkzaam bij de directie Participatie. Ik heb in technisch-wetenschappelijke achtergrond, wat niet direct een achtergrond is die je associeert met participatie. Ik ben met name geïnteresseerd in verbindingen leggen tussen denken en doen, tussen kennen en kunnen, maar ook tussen landelijk beleid en praktische uitvoering tot ‘achter de voordeur’. Naast de directie Participatie werk ik ook bij het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Daar werk ik mee aan een verzoek van het programma aardgasvrije wijken (PAW) aan het OFL om meer inzicht te geven in de participatie bij het aardgasvrij maken van wijken. Ten derde werk ik sinds dit jaar ook samen met de Erasmus Universiteit aan praktijkonderzoek naar empowerment.’

Hoe ben je bij het kennisknooppunt terecht gekomen?

‘Gedurende mijn loopbaan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ben ik in elke nieuwe functie steeds een beetje opgeschoven van de technische kant naar de sociale kant. In mijn vorige functie, als Rijkswaterstaat-vertegenwoordiger in de Topsector Water, werkte ik aan fysieke waterinnovaties met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Daarbij merkte ik dat de sociale innovatie ten opzichte van de fysieke innovatie steeds belangijker werd. Vandaar dat mijn overstap naar de directie Participatie voor mij niet vreemd was. Binnen de directie Participatie merkte ik, net als Tom Radstaak, dat de wetenschappelijke basis voor onze participatieadviezen nog middelmatig was. Als het enige ministerie met een directie participatie vind ik dat wij niet alleen een functionele maar ook een morele plicht hebben om het participatievak verder te ontwikkelen. Vandaar dat Tom en ik het initiatief hebben genomen tot het opzetten van het kennisknooppunt Participatie.’

Wat is jouw rol binnen het kennisknooppunt?

‘Naast dat ik de plaatsvervanger van Tom ben, ben ik verantwoordelijk voor het onderzoekspoor bij het kennisknooppunt. Dat spoor bestaat uit meerdere onderdelen. Ten eerste willen we het bestaande kennis- en onderzoeksnetwerk op het gebied van participatie versterken. Er wordt op vele plaatsen in Nederland goed, wetenschappelijke en praktisch onderzoek gedaan naar participatie. De uitwisseling van informatie, kennis en ervaring kan echter volgens ons beter. Ten tweede werken we als directie Participatie mee aan langjarig wetenschappelijk onderzoek zoals aan REDRESS. Ten derde doen we als kennisknooppunt zelf onderzoek. En tenslotte, waar momenteel de meeste tijd in zit, werken we aan een kennisagenda Participatie.’

Wat kan men vinden in de kennisagenda?

‘De kennisagenda richt zich op praktijkgericht onderzoek dat tegelijkertijd zowel fundamenteel als praktisch is. Dit betekent dat de onderzoeksthema’s van de kennisagenda zowel voor de wetenschap als voor de praktijk van belang zijn: de onderzoeker ontwikkelt nieuwe generieke kennis en de praktijk-professional past deze kennis toe in een case om daarmee een probleem op te lossen of een kans te verzilveren. Daarmee wil deze kennisagenda het bestaande participatie-onderzoek stimuleren, aanvullen, combineren en verspreiden maar zeker niet vervangen. Een tweetal onderzoeken zijn reed gestart: naar de repertoires van participatieprofessionals en de rol van politici bij participatie.’

Met welk doel is de kennisagenda opgezet?

‘De kennisagenda heeft meerdere doelen voor het vak participatie: urgente kennishiaten inventariseren en prioriteren, dienen als leidraad en stimulans voor het uitvoeren van fundamenteel praktijkgericht onderzoek en toegepast praktijkgericht onderzoek, de interactie tussen onderzoek en praktijk stimuleren en ten slotte ook het  kennisnetwerk versterken. Het is met nadruk de bedoeling dat de kennisagenda Participatie een agenda wordt voor het hele kennisnetwerk Participatie en niet alleen een kennisagenda voor of ván het kennisknooppunt Participatie of ván het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het kennisknooppunt biedt daarbij ondersteuning in de vorm van mensen, kennis en ervaring, zijn netwerk en ook enige financiële ondersteuning. Wij nodigen daarom iedereen uit die aan deze kennisagenda wil bijdragen om contact met ons op te nemen.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen